16 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej z udziałem Premier RP oraz Minister Edukacji Narodowej

W poniedziałek, 16 października br. z udziałem Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło oraz Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Podczas wydarzenia najlepsi uczniowie z całego kraju odebrali z rąk Premier Beaty Szydło stypendia Prezesa Rady Ministrów. Nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji zostały wręczone odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto 20 nauczycieli zostało wyróżnionych tytułem Honorowego Profesora Oświaty.

Premier Beata Szydło w swoim wystąpieniu pogratulowała wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym. Przypomniała także, że wprowadzona przez rząd reforma edukacji jest jedną z najtrudniejszych reform, którą przygotował jej rząd.

– To, jaka jest polska szkoła, zależy od wspólnej pracy nauczycieli, uczniów i rodziców. Wiedzieliśmy, że jedną z najważniejszych reform, jaką musimy przeprowadzić, jest reforma edukacji – podkreśliła Premier Beata Szydło. – Nie ma zawodu nauczyciela, jest służba – pedagoga, nauczyciela, wychowawcy; to jest wielkie poświęcenie – dodała szefowa rządu.

 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska dziękując pedagogom za ich codzienny trud w nauczanie i wychowywanie młodych ludzi podkreśliła, że Polacy są dumni ze swoich nauczycieli.

– Kiedy rozmawiam z ministrami edukacji na całym świecie wiemy, że jesteście wyjątkowi. Dlatego chcemy o was dbać, stąd propozycja podwyżek 15 proc. w ciągu 3 lat. Oczywiście zasługujecie na więcej – powiedziała minister Anna Zalewska. – Dziękuję za ubiegły rok. Za waszą bardzo intensywną pracę, że pozwalaliście przekonywać się, słuchaliście argumentów wtedy, kiedy w szumie medialnym w sposób naturalny odczuwaliście zaniepokojenie. Zawsze byliśmy z wami i będziemy – dodała szefowa MEN.

Podczas swojego wystąpienia minister Anna Zalewska odniosła się również do zapewnienia szkołom dostępu do szerokopasmowego internetu, wyposażenia w multimedialne tablice oraz rozwijania kluczowych kompetencji wśród uczniów.

– Chcemy razem z samorządowcami budować szkołę XXI wieku. Stąd decyzja pani premier i rządu, że do 2019 roku będzie szerokopasmowy internet już w każdej szkole. W tej chwili to tylko 20 proc. Wzmacniamy wyposażenie szkół poprzez multimedialne tablice. Mają być one w każdej klasie. Polonista, matematyk, nauczyciel języka obcego ma z niej korzystać, by lekcje były atrakcyjne, by dostęp do wiedzy, sposób komunikowania się z całym światem był dostępny i na wyciągnięcie ręki – mówiła szefowa MEN.

Podczas uroczystości w KPRM najlepszym uczniom i absolwentom szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogli poszczycić się wybitnymi osiągnięciami w roku szkolnym 2016/2017, wręczono stypendia Prezesa Rady Ministrów. W tym roku przyznano w sumie 3723 stypendiów. 70 stypendystów osobiście odebrało dyplomy w poniedziałek z rąk Premier Beaty Szydło.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jak co roku, uhonorowano też nauczycieli i osoby szczególnie zasłużone dla oświaty. W tym roku Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono 33 osoby, Srebrnym Krzyżem Zasługi – 111 osób, Brązowym Krzyżem Zasługi – 206 osób. Przyznano również Złote, Srebrne i Brązowe Medale za Długoletnią Służbę, które otrzymało 3123 osób. Za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania blisko 500 osobom przyznano najwyższe odznaczenia przyznawane przez ministra edukacji – Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Część uhonorowanych nauczycieli została odznaczona podczas poniedziałkowej uroczystości w kancelarii premiera. Podczas uroczystości 20 nauczycielom nadano tytuł Honorowego Profesora Oświaty. Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. każdy z profesorów oświaty otrzymuje jednorazową gratyfikację pieniężną w wysokości 6-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.

Galeria zdjęć

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry