21 marca 2018

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Minister Anna Zalewska zainaugurowała dziś, 21 marca br. w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Celem wydarzenia jest promocja edukacji cyfrowej.

Rozpoczynając obchody Dnia Nowych Technologii w Edukacji, minister Anna Zalewska mówiła o zmianach w systemie edukacji, których celem jest podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Przypomniała o obowiązkowej nauce programowania już od I klasy szkoły podstawowej, zwiększeniu o 70 godzin liczby godzin informatyki, a także o wykorzystywaniu technologii informatycznych na wszystkich zajęciach lekcyjnych.

– Oczywiście nie byłoby to możliwe bez cywilizacyjnych projektów, które właśnie się dzieją – podkreśliła szefowa MEN.

Zaznaczyła, że dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej każda szkoła będzie mogła korzystać z bezpłatnego dostępu do internetu przez 10 lat.

– Szerokopasmowy internet trafi do każdej szkoły – przypomniała minister edukacji.

Warto dodać, że projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został nagrodzony prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018, przyznawaną przez agendę ONZ – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

Szefowa MEN wspomniała także o rządowym programie „Aktywna Tablica”, dzięki któremu do szkół trafia nowoczesny sprzęt multimedialny. Zaznaczyła, że są przewidziane środki finansowe przeznaczone na szkolenie nauczycieli w zakresie podstaw programowania i stosowania narzędzi cyfrowych w procesie dydaktycznym.

Podczas wizyty w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie szefowa MEN uczestniczyła w zajęciach z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie pokazywali, w jaki sposób powstaje inteligentny dom, jak wydrukować przedmioty na drukarce 3D, utrwalić słownictwo z języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i metody kinestetycznej oraz stworzyć awatara postaci z lektury szkolnej. Ponadto minister edukacji wzięła udział w zajęciach z elektroniki. Razem z uczniami lutowała obwody scalone.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji to inicjatywa MEN, której celem jest popularyzowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe. Uczestnictwo w Dniu Nowych Technologii w Edukacji zadeklarowało 328 podmiotów z Polski i z zagranicy.

Idea obchodów tego dnia zrodziła się podczas wizyty delegacji MEN i przedstawicieli Szerokiego Porozumienia na rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych w Komisji Europejskiej w 2017 r. Wizyta dotyczyła rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Patronat nad Dniem Nowych Technologii w Edukacji objęła europejska sieć ministerstw edukacji European Schoolnet.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca wszystkie szkoły i placówki oświatowe, by 21 marca uczniowie oraz ich rodzice brali udział w bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazach, zajęciach warsztatowych, prezentacjach multimedialnych, grach i zabawach, projekcjach filmów, spotkaniach oraz pokazowych lekcjach dotyczących nowoczesnych technologii, które mogą być wsparciem w nauce.

W obchodach Dnia Nowych Technologii w Edukacji w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie uczestniczyli także: dyrektor NASK inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek oraz Starosta Piaseczyński Wojciech Jerzy Ołdakowski.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry