12 kwietnia 2017

„Dzień przedsiębiorczości” – gala z udziałem wiceminister edukacji

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN uczestniczyła dziś w gali podsumowującej 13. edycję „Dnia przedsiębiorczości”. Uroczystość odbyła się w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W swoim wystąpieniu, wiceminister edukacji podkreśliła, że konkurs wpisuje się w dotychczasowe działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

– Naszym celem jest zorganizowanie w taki sposób systemu edukacji, aby młodzi ludzie mieli dobry zawód i dobrą pracę. Konkurs to jedna z dróg do realizacji tych planów – powiedziała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister Marzena Machałek pogratulowała również laureatom konkursu i wszystkich instytucjom, które wsparły realizację projektu. Podkreśliła również, że udział w konkursie sprzyja młodym ludziom podejmowanie trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Dzień przedsiębiorczości to program edukacyjny przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, sprzyjający podejmowaniu przez nich trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Ideą programu jest włączenie dorosłych – wolontariuszy z firm i instytucji – w edukację młodych ludzi. Dzięki zaangażowaniu tych osób uczniowie w całym kraju mogą spędzić w jednym dniu kilka godzin na konkretnym stanowisku pracy. W tym czasie weryfikują swoje wyobrażenia o danym zawodzie, zapoznają się z jego specyfiką i pozyskują od wolontariusza wszelkie praktyczne informacje, których nie zapewni im studiowanie podręczników.

Podczas środowej gali nagrodzone zostały najaktywniejsze szkoły oraz ich szkolni koordynatorzy. Laureatami konkursu zostali również uczniowie, którzy za zadanie mieli przygotować pracę pt. „Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe?”. Nagrody otrzymali również przedstawiciele najaktywniejszych form i instytucji wspierających realizacje programu.

Co roku w „Dniu przedsiębiorczości” uczestniczy ponad 40 000 uczniów z około 700 szkół oraz prawie 15 000 firm i instytucji. Konkurs sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Mogą poznać również sposób organizacji i zarządzania firmą.

Organizatorem konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry