15 marca 2018

Edukator 2018 – debata o edukacji z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska w czwartek, 15 marca br. wzięła udział w konferencji Edukator 2018 dotyczącej wdrażanym obecnie zmianom w systemie edukacji.

Podczas czwartkowej debaty zorganizowanej przed redakcję „Rzeczpospolitej” w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego obecny był również wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Jak podkreślali organizatorzy konferencji EDUKATOR 2018, miniony rok był czasem dużych zmian w polskim systemie edukacji. We wrześniu 2017 roku weszła w życie reforma oświaty przygotowana przez MEN, a Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowało założenia zmian w szkolnictwie wyższym. Zdaniem organizatorów, początek 2018 roku to dobry termin, aby podsumować stan reform, dokonać pierwszej analizy ich skuteczności i omówić konieczne korekty.

Minister Anna Zalewska podczas swojego wystąpienia przedstawiła dalsze zmiany w systemie oświaty, który powinien być ciągle dostosowywany do zamieniającego się społeczeństwa.

– Jestem zdeterminowana, aby zmieniać system doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest to konieczne i kluczowe do podnoszenia jakości edukacji. Akredytujemy już placówki, które kształcą nauczycieli. Trzeba też podnieść rangę i jakość szkoleń, w których udział biorą nauczyciele – powiedziała szefowa MEN. – Musimy też stworzyć taki system edukacji, który byłby bardzo elastyczny i na bieżąco reagowałby na zmiany.  Trzeba znaleźć równowagę pomiędzy indywidualizacją procesu nauczania, a nauką pracy w grupie i współpracą między uczniami, rodzicami i nauczycielami – wskazała minister Anna Zalewska.

Podczas konferencji minister edukacji podsumowywała dyskusje poświęcone systemowi edukacji formalnej – od szkoły podstawowej do ukończenia szkoły średniej. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytania, jakie elementy należy zmienić, aby szkoła tak kształciła młodych ludzi, żeby ich umiejętności były dostosowane do potrzeb zarówno dalszego procesu edukacji, jak i rynku pracy.

Dyskutowano m.in. o tym, jaka jest wizja rozwoju edukacji w Polsce na następne 10-20 lat, jak przyciągać najlepszych kandydatów do zawodu nauczyciela oraz jak ma wyglądać system kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego szkolnictwa branżowego, uczestnicy konferencji rozmawiali również o tym, w jaki sposób obecny model szkolnictwa zawodowego powinien być dalej reformowany i dostosowywany do potrzeb pracodawców. Wskazywano również rolę uczelni wyższych oraz przedsiębiorstw w kształceniu oraz dokształcaniu nauczycieli zawodu.

Idź do góry