21 września 2017

Finał ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli organizowanych przez IPN i MEN

Wczoraj, 20 września br. minister Anna Zalewska wzięła udział w finale ogólnopolskiego projektu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych zorganizowanych wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

To efekt współpracy podjętej w ubiegłym roku przez obie instytucje.

Podczas uroczystości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy podsumowano projekt oraz wręczono jego uczestnikom certyfikaty.

Szefowa MEN w swoim wystąpieniu podkreśliła, że znajomość najnowszej historii Polski jest kluczowym elementem w przygotowywaniu młodych ludzi do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym i obywatelskim.

– W podstawie programowej podkreśliliśmy, że historia kształtuje zdolności humanistyczne, sprawność językową, umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy i korzystania z różnorodnych źródeł informacji, a także formułowania oraz wypowiadania własnych opinii –  powiedziała minister Anna Zalewska. – Świętujemy powrót historii do szkół – podkreśliła szefowa MEN.

Przypomnijmy, że w szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowych zajęć historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne przedmioty z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona została z 2 godzin do 8.

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że w szkołach potrzebni są nauczyciele, którzy swoją pasją będą zachęcali młodych ludzi do nauki historii i motywowali ich do pogłębiania wiedzy.

Szefowa MEN wskazała, że odpowiedzią na oczekiwania pedagogów chcących doskonalić swój warsztat i poznawać nowe metody pracy z uczniem, są szkolenia współorganizowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Pamięci Narodowej.

Prezes IPN dr Jarosław Szarek dokonał podsumowania projektu i rocznej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Przedstawił również plany dalszej współpracy w przyszłości. Prezes Jarosław Szarek podkreślał, że szkoła ma obowiązek wychowywania młodych ludzi w duchu patriotyzmu.

– W tych trudnych czasach, gdy rodzice nie mają czasu, szkoła ma ogromne zadanie współdziałania z rodziną, żeby wychować. Dobra szkoła musi wymagać – mówił szef IPN.

W finale Ogólnopolskiego projektu szkoleń uczestniczyli także: Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Marek Gralik, przedstawiciele IPN, a także dyrekcja, uczniowie i nauczyciele ZSO nr 1.

Celem pierwszego cyklu seminariów Między dwoma totalitaryzmami, zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej i Ministerstwo Edukacji Narodowej, było przedstawienie konsekwencji II wojny światowej i okupacji ziem Rzeczypospolitej Polskiej. Szkolenia obejmowały sześć tematów dotyczących sytuacji Polski w latach 1937–1948.

Seminaria, prowadzone przez pracowników IPN oraz uznanych badaczy najnowszej historii Polski składały się z wykładu, warsztatów metodycznych oraz części multimedialnej. Każdy uczestnik szkolenia mógł bezpłatnie korzystać z bazy materiałów źródłowych i historycznych opublikowanych na stronie Instytutu.

W szkoleniach zorganizowanych w roku szkolnym 2016/2017 wzięło udział 848 nauczycieli z całej Polski. W województwie kujawsko-pomorskim, w którego stolicy odbył się finał projektu, w seminariach uczestniczyło 91 osób.

Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą sylwetkę Mariana Rejewskiego – absolwenta Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy (obecny Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1), który we współpracy z Henrykiem Zygalskimi Jerzym Różyckim złamał szyfr Enigmy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

 

 

Idź do góry