10 grudnia 2017

III Forum Przemysłowe w Karpaczu – dyskusja o szkolnictwie zawodowym z udziałem wiceminister edukacji

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN w sobotę, 9 grudnia br. uczestniczyła w III Forum Przemysłowym w Karpaczu, podczas którego spotkało się blisko 700 gości, w tym przedstawicieli pracodawców, zarówno z Polski jak i z zagranicy, administracji publicznej, środowisk eksperckich oraz mediów.

Wiceminister edukacji uczestniczyła w panelu dyskusyjnym dotyczącym zmian w systemie szkolnictwa zawodowego pt. „Kształcenie zawodowe motorem rozwoju gospodarczego”. Była również gościem specjalnym panelu odnoszącego się do tematu kreowania klimatu inwestycyjnego przez samorządy.

Uczestnicy dyskusji próbowali odpowiedzieć na pytanie jakie zmiany należy wprowadzić w systemie kształcenia zawodowego, aby realnie wpłynęły one na sytuację na rynku pracy. Zastanawiano się także nad tym czy wprowadzenie dualnego systemu kształcenia jest obecnie najlepszym rozwiązaniem odpowiadającym potrzebom gospodarki.

Wiceminister Marzena Machałek podczas debaty wskazała, że koncepcja kształcenia zawodowego musi być wypracowana wspólnie z firmami i pracodawcami. Wiceszefowa MEN dodała także, że firmy muszą aktywnie uczestniczyć w tym procesie.

– Spotykamy się z firmami, aby opracować standardy w zawodach branżowych. To pracodawcy powinni pisać podstawy programowe kształcenia w zawodach – wskazała wiceminister edukacji.

Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN powiedziała, że system kształcenia zawodowego powinien rozwijać się w takim kierunku, aby reagować na zmiany zachodzące w gospodarce i biznesie.

– Musimy być przygotowani na zawody przyszłości oraz na szybkie w nich kształcenie. Musimy zmodernizować to co robimy i zmienić świadomość osób odpowiadających za kształcenie zawodowe, w tym nauczycieli, samorządowców i pracodawców – mówiła Marzena Machałek. – Potrzebujemy pracodawców w kształceniu zawodowym. Jesteśmy przygotowani na te zmiany. Dwa ostatnie lata to praca nad budową szkolnictwa branżowego. System jest otwarty na kształcenie dualne. Potrzebujemy tylko większej otwartości i odwagi ze strony samorządów. Mamy dwupokoleniowe luki w zawodach – dodała wiceminister edukacji.

Podczas dyskusji mówiono również o tym, czy dualny system może być przykładem dobrej praktyki prowadzącej do zmniejszania bezrobocia w Europie oraz jaka powinna być rola pracodawców w systemie szkolnictwa branżowego.

W trakcie dyskusji z samorządowcami i ekspertami podczas panelu pt. „Jak przyciągnąć inwestorów. Kreowanie klimatu inwestycyjnego przez samorządy” wiceminister edukacji podkreśliła, że każdy samorządowiec powinien odpowiedzieć na pytanie, czemu mają służyć inwestycje w regionie.

– Przede wszystkim powinny one koncentrować się na poprawie jakości życia lokalnej społeczności. Tylko wtedy ma to sens. Prorozwojowe inwestycje to takie, w których pracodawcy i inwestorzy czują się związani ze społecznością gminy czy powiatu. Inwestują oni nie tylko w miejsca pracy, ale też w inne dziedziny życia społecznego – wskazała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

– Ważna jest synergia, mobilność i wizja różnych działań przedstawicieli samorządów. Muszą mieć one program, w którym rozumieją co jest ważne dla społeczeństwa. Inwestycja w ludzi jest równie ważna. Bardzo istotne jest także kształcenie zawodowe. Nie będzie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju regionalnego bez dobrego kształcenia zawodowego – powiedziała wiceminister edukacji.

Podczas III Forum Przemysłowego odbyło się w sumie kilkadziesiąt wydarzeń: debat, sesji plenarnych, prezentacji raportów i bloków tematycznych.

Organizatorem Forum Przemysłowego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, miastem gospodarzem – Karpacz, a partnerem – województwo dolnośląskie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry