4 września 2018

Inauguracja roku szkolnego w ZSP w Zgorzelcu z udziałem wiceminister Marzeny Machałek

W poniedziałek, 3 września br. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek wzięła udział w powiatowej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu. W uroczystości uczestniczyli także uczniowie innych szkół z powiatu zgorzeleckiego, przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalna społeczność.

– Bardzo się cieszę, że tak wielu młodych ludzi wybrało naukę w szkole, która gwarantuje zdobycie dobrego zawodu – powiedziała wiceminister edukacji, zwracając się przede wszystkim do uczniów rozpoczynających kształcenie w ZSP w Zgorzelcu. Podkreśliła jednocześnie, że z uznaniem odnosi się do starań dyrekcji i kadry pedagogicznej, których celem jest odbudowa kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Wiceminister Marzena Machałek zaznaczyła, że inauguracja roku szkolnego 2018/2019 ma szczególny charakter, bo odbywa się w roku stulecia polskiej niepodległości. Jest to dobra okazja, by przypomnieć młodym ludziom, że możemy się cieszyć życiem w wolnym i niepodległym kraju – mówiła.

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego całej społeczności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu wiceminister edukacji złożyła najlepsze życzenia.

– Uczniom i nauczycielom życzę przede wszystkim wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów edukacyjnych w nowym roku szkolnym – powiedziała na zakończenie swojego przemówienia.

Naukę w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Emilii Plater w Zgorzelcu rozpoczęło dziś 660 uczniów, w tym ponad 200 w klasach pierwszych. Uczniowie mogą korzystać z oferty edukacyjnej technikum, branżowej szkoły I stopnia oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. ZSP w Zgorzelcu realizuje wiele projektów, których celem jest podnoszenie jakości kształcenia zawodowego. Uczniowie odbywają m.in. praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+, mają także możliwość zdobywać praktyczne umiejętności u największych pracodawców w regionie (m.in. Elektrownia i Kopania Turów). Dzięki umowie patronackiej podpisanej podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego zyskają dodatkowe możliwości rozwoju.

Warto także podkreślić, że uczniowie i nauczyciele ZSP w Zgorzelcu angażują się w działania patriotyczne organizowane w ramach obchodów stulecia niepodległości Polski. We współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w szkole jest realizowany cykl wykładów „Akademia Niepodległości”. Zgorzeleccy uczniowie biorą także udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, która odbywa się pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry