21 czerwca 2016

Inauguracyjne posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN w piątek, 17 czerwca br. wzięła udział w inauguracyjnym posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. Na spotkaniu obecni byli także polscy i ukraińscy członkowie Rady, powołani przez Premiera RP i Premiera Ukrainy.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji podkreśliła znaczenie dwustronnych stosunków pomiędzy Polską, a Ukrainą w dziedzinie wymiany młodzieżowej.

– Bardzo się cieszę, że po tylu miesiącach pracy organizacje z Polski i Ukrainy wreszcie będą mogły rozpocząć współpracę i dzielić się swoim doświadczeniem – powiedziała Marzenna Drab Podsekretarz Stanu w MEN.

Celem piątkowego posiedzenia Rady było uruchomienie dwustronnego mechanizmu współdziałania na rzecz  wsparcia współpracy polskiej i ukraińskiej młodzieży. Realizacja działań Rady umożliwi systemowe wspieranie przez Polskę i Ukrainę wymiany młodzieżowej przez finansowanie najlepszych projektów współpracy młodzieży z obu krajów.

Na dofinansowanie projektów Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło w 2016 roku 3 800 000 zł. Dzięki tym środkom młodzież z Polski oraz Ukrainy będzie mogła wspólnie realizować różnorodne działania edukacyjne. Celem tych inicjatyw będzie m.in. poznanie kultury i tradycji oraz historii obu krajów, obalenie stereotypów oraz nawiązanie kontaktów między młodymi uczestnikami projektów.

Oprócz młodzieży uczestnikami projektów mogą być również osoby pracujące z tą grupą wiekową. Pierwsze przedsięwzięcia polegające m.in. na organizacji wymian młodzieżowych lub seminariów wystartują już we wrześniu. Ukraińskie organizacje będą występować o uzyskanie wsparcia finansowego do Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy, a polskie – do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która jest partnerem Ministerstwa Edukacji w Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji polsko-ukraińskich projektów współpracy młodzieży w 2016 r. będą wkrótce dostępne na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: www.frse.org.pl.

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży stanowi nową platformę współpracy między Polską i Ukrainą powołaną na mocy Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Gabinetem Ministrów Ukrainy o Polsko-Ukraińskiej Radzie Wymiany Młodzieży (podpisano ją w Warszawie 9 września 2015 r.). Umowa sprzyja wzmacnianiu przyjaznych relacji między młodym pokoleniem Polaków i Ukraińców, poznawaniu kultury i historii obu Narodów, budowaniu postawy otwartości oraz rozwojowi dobrego sąsiedztwa.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry