24 października 2017

Inauguracyjne posiedzenie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W poniedziałek, 23 października br., odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podczas którego członkowie odebrali z rąk wiceministra Macieja Kopcia akty powołania. W dalszej części omawiano harmonogram kolejnych wydarzeń, a także zakres pracy.

– Podjęli się Państwo ważnego zadania. Uczniowie i rodzice czekają na zmiany – powiedział wiceminister edukacji podczas spotkania Zespołu. – Państwa wiedza i doświadczenie pozwolą na opracowanie dobrych rozwiązań – dodał Podsekretarz Stanu w MEN.

Zespół zaczyna pracę między innymi nad opracowaniem propozycji nowych rozwiązań systemowych lub modyfikacji rozwiązań obowiązujących w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Więcej informacji o pracach Zespołu tu.

Kolejne spotkanie odbędzie się 13 listopada br. Eksperci będą rozmawiali o diagnozie funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Skład Zespołu:

 • Elżbieta Neroj – koordynator Zespołu, Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • Jolanta Broda – Kuratorium Oświaty w Białymstoku;
 • Magdalena Cichostępska – Kuratorium Oświaty w Warszawie;
 • prof. dr hab. Iwona Chrzanowska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • Marzena Czarnocka – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13 w Warszawie;
 • Małgorzata Dońska-Olszko – Zespół Szkół Specjalnych Nr 109 w Warszawie;
 • Monika Gołubiew-Konieczna – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7 w Gdańsku;
 • Anna Grabowska – Fundacja „Promyk Słońca” we Wrocławiu;
 • Marzenna Habib – Ośrodek Rozwoju Edukacji;
 • Robert Jagodziński – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;
 • Małgorzata Jarnuszkiewicz – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 8 w Warszawie;
 • prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
 • prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis –Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie;
 • Izabella Lutze – Ośrodek Rozwoju Edukacji;
 • Barbara Łaska – Kuratorium Oświaty w Łodzi;
 • dr Joanna Moleda – Akademia Pedagogiki Specjalnej;
 • prof. dr hab. Wojciech Otrębski – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublinie;
 • Karol Pawlak – przedstawiciel Polskiej Rady do spraw Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF);
 • dr Tomasz Rowiński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Katarzyna Stępniak – Ośrodek Rozwoju Edukacji;
 • prof. dr hab. Grzegorz Szumski – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 • Marek Tarwacki – Zespół Szkół w Łajskach;
 • Anna Tomaszewska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Łodzi;
 • dr Grażyna Walczak – Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie;
 • dr Katarzyna Wiejak – Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie;
 • Katarzyna Sieradzan – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 w Warszawie;
 • Monika Zakrzewska – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
  Joanna Zajączkowska – Fundacja Aktywnej Rehabilitacji;
 • prof. dr hab. Marzenna Zaorska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska Akademia Nauk;
  Liliana Zientecka – członek Narodowej Rady Rozwoju;
 • sekretarz Zespołu – przedstawiciel Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry