10 sierpnia 2017

Indywidualizacja kształcenia – rozporządzenia podpisane

Nauczycielka i uczennica

Indywidualne zajęcia w szkole dla uczniów z niepełnosprawnością, zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów chorych oraz indywidualne nauczanie dla uczniów chorych, którzy nie mogą chodzić do szkoły – to kluczowe rozwiązania proponowane w podpisanych 9 sierpnia br. rozporządzeniach o kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenia dotyczą:

  1. Warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  2. Zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
  3. Indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania.

Nowe, elastyczne rozwiązania  zapewnią od  1 września 2017 r. organizację kształcenia uczniów zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i będą sprzyjać edukacji włączającej. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie MEN.

Rozporządzenia skierowane zostały do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry