21 kwietnia 2016

Informacja w sprawie działań MEN w zakresie kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Tabliczka na tle budynku z napisem Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że obecnie nie są prowadzone żadne prace nad zmianami przepisów dotyczących kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nie ma również mowy o dyskryminacji, czy izolowaniu tych dzieci. Zadaniem Ministra Edukacji Narodowej jest to, aby realizować edukację włączającą zgodnie z oczekiwaniami rodziców i uczniów. I na takim modelu edukacji Ministerstwu zależy najbardziej.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny w ramach swoich możliwości uczyć się w szkołach ogólnodostępnych. Państwo polskie ma obowiązek stworzenia tym uczniom odpowiednich warunków do nauki, a także wspierania ich w szkole. Tak, aby od najmłodszych lat mogli one uczyć się ze swoją grupą rówieśniczą. Ważne jest, by z uczniami pracowali świetni specjaliści. To oczywiste, dlatego musimy przyjrzeć się systemowi doskonalenia nauczycieli, urealnić go i dostosować do oczekiwań i potrzeb.

Do ministerstwa docierają sygnały, że w wielu szkołach uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie mają odpowiedniego wsparcia, a organizacja kształcenia wymaga poprawy.

Kształcenie specjalne jest jednym z tematów ogólnopolskiej debaty “Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” organizowanych w całej Polsce od połowy marca. W ramach ogólnopolskiej debaty dyskutujemy nad rozwiązaniami, które zapobiegną nieprawidłowościom w zakresie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami. W dyskusji pojawiły się głosy – szczególnie rodziców – że w szkołach ogólnodostępnych (najlepiej najbliższych miejscu zamieszkania) uczniowie z orzeczeniami powinni uczyć się w oddzielnych klasach. Szanujemy takie głosy i uwzględniamy je w naszej debacie – podobnie, jak inne propozycje związane ze zmianami w systemie oświaty. Ostateczne rozwiązania dotyczące kształcenia specjalnego będą prezentowane pod koniec czerwca w ramach podsumowania ogólnopolskiej debaty.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry