17 września 2018

Innowacyjne meble w przyjaznej szkole – konferencja z udziałem szefowej MEN

Minister Anna Zalewska w poniedziałek, 17 września br. wzięła udział w konferencji „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”. Wydarzenie zorganizowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polski Fundusz Rozwoju przy współpracy z MEN. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi na wpływ wyposażenia placówek edukacyjnych na rozwój dzieci i młodzieży. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa mebli oraz sprzętów szkolnych.

Podczas konferencji dyrektorzy szkół, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele gmin i powiatów zapoznali się z analizami dotyczącymi wpływu wyposażenia szkół na rozwój dzieci, poznali dostępne na polskim rynku rozwiązania, a także otrzymali praktyczny przewodnik ułatwiający wprowadzenie w życie optymalnych standardów.

– Inwestujemy w dzieci. Jesteśmy z samorządowcami, wspieramy ich. Cieszy mnie to, że budując nową infrastrukturę szkolną, pamiętają oni o tym, żeby były to budynki pasywne, takie które np. wykorzystują energię odnawialną do ogrzewania – wskazała minister Anna Zalewska.

Podczas swojego wystąpienia, szefowa MEN poinformowała, że w listopadzie tego roku ogłoszony zostanie konkurs pn. „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”.

W ramach pilotażu 50 szkół wszystkich typów będzie mogło wyeliminować bariery w zakresie szeroko rozumianej dostępności. Przeznaczono na to 100 mln zł. Dostępność rozumiana jest jako dostępność do szkoły w rozumieniu transportowym oraz dostępności budynku szkoły w aspekcie architektonicznym, dostępności przestrzeni szkolnej dla osób (uczniów, rodziców i nauczycieli) z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– W tym roku rozpocznie się pilotaż programu. Celem ma być eliminacja barier, która pozwoli na włączenie do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nie chodzi tylko o bariery architektoniczne, ale także o przeszkody związane np. z dojazdem do szkoły, wyposażeniem placówek w odpowiednie meble czy pomoce dydaktyczne – wskazała szefowa MEN.

W konferencji udział wzięła również minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak oraz przedstawiciele Polskiego Funduszu Rozwoju.

W listopadzie tego roku Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosi konkurs pn. „Przestrzeń Dostępnej Szkoły” w ramach programu Dostępność Plus. Organy prowadzące szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne będą mogły otrzymać dofinansowanie na wyeliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności. Przeznaczono na to 100 mln zł.  Dostępność rozumiana jest jako odpowiednie przygotowanie szkoły pod względem kadrowym, pedagogicznym, architektonicznym czy wyposażenia do potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Więcej informacji można będzie znaleźć na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – www.miir.gov.pl

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry