14 lutego 2017

Jak wspierać zdolnego ucznia? Zapraszamy do wyrażania opinii

Nauczycielka i uczennica

Minister Edukacji Narodowej zachęca rodziców, opiekunów, nauczycieli, a także uczniów do nadsyłania opinii, w jaki sposób powinno wyglądać wsparcie dla uczniów wybitnie uzdolnionych.

W tym celu uruchomiliśmy specjalny adres e-mail: uczenzdolny@men.gov.pl, na który przesyłać można swoje uwagi i propozycje.

Państwa opinia będzie pomocna w wypracowaniu nowych regulacji prawnych wspierających uczniów zdolnych i osiągających wysokie wyniki w nauce.

Zachęcamy do dzielenia się z nami swoimi opiniami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry