9 lutego 2018

Już w poniedziałek rozpoczyna się ostatnia tura ferii 

Uczniowie z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego,
wielkopolskiego i świętokrzyskiego rozpoczną w poniedziałek, 12 lutego br. dwutygodniową przerwę w nauce. Ferie zimowe zacznie w sumie ponad 1,3 mln uczniów (1 361 558) z blisko 9 tys. szkół (8 621).

Jeszcze przez trzy dni (do 11 lutego) feriami mogą cieszyć się dzieci z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

W sumie w tym roku szkolnym w całym kraju z zimowego odpoczynku skorzysta prawie 4,5 mln uczniów (4 493 716) z 28 053 szkół.

Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach są ogłaszane przez Ministra Edukacji Narodowej na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.

Organizacja ferii w jednym terminie dla uczniów ze wszystkich województw powodowała wiele perturbacji komunikacyjnych i spore kłopoty w zakresie możliwości skorzystania z ośrodków wypoczynkowych i bazy turystycznej w chętnie odwiedzanych w okresie zimy województwach.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii zimowych w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie. Jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe trwały w drugiej połowie stycznia, to wówczas w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Terminy ferii zimowych w kolejnym roku szkolnym 2018/2019 tutaj.

Bezpieczeństwo

Warto mieć na uwadze to, aby zimowy wypoczynek przebiegał bezpiecznie. Najważniejsze praktyczne wskazówki i informacje dotyczące zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży zamieściliśmy w „Poradniku bezpiecznego wypoczynku”.

Poradnik bezpiecznego wypoczynku

Poważnym zagrożeniem zimą dla młodzieży jest nieodpowiedzialna zabawa na zamarzniętych akwenach. Apelujemy do rodziców i dzieci o rozsądek.

Warto zapoznać się filmem instruktażowym przygotowanym przez Grupę Specjalną Płetwonurków RP. Film powstał na podstawie doświadczeń poszukiwania ofiar utonięć i osób zaginionych. Przygotowuje on do odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia życia, m.in. jak w prawidłowy sposób udzielić pomocy drugiemu człowiekowi, prawidłowo wezwać pomoc oraz jak udzielić pomocy innej osobie nie narażając tym samym własnego życia.

Warto również zapoznać się z materiałami informacyjnymi przygotowanymi przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Resort przygotował poradnik stanowiący zestaw podstawowych zasad bezpieczeństwa na zamarzniętych zbiornikach wodnych, ujętego w formie plakatu oraz 4-stronicowej ulotki.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry