17 marca 2017

Kamil Wroński w MEN – spotkanie z Minister Anną Zalewską

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska spotkała się dziś z 9-letnim Kamilem Wrońskim, wybitnie uzdolnionym uczniem z Lublina.

Podczas spotkania, minister Anna Zalewska rozmawiała z Kamilem i jego tatą – Patrykiem Wrońskim o propozycjach dotyczących wsparcia dla uczniów wybitnie uzdolnionych. Poruszano również kwestię prowadzenia w szkołach innowacji pedagogicznych i eksperymentów.

W spotkaniu uczestniczyła również wiceminister Marzena Machałek.

Szefowa MEN podkreśliła, że rodzice, opiekunowie i nauczyciele, a także sami uczniowie mogą przesyłać do MEN swoje uwagi i propozycje dotyczące wspierania ucznia zdolnego. W tym celu uruchomiliśmy specjalny adres e-mail: uczenzdolny@men.gov.pl.

Przypomnijmy, że pod koniec listopada 2016 roku podczas swojej wizyty w Lublinie, Minister Anna Zalewska wręczyła Kamilowi stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w nauce.

Kamil Wroński jest uczniem szczególnie uzdolnionym. Realizuje indywidualny tok nauki. Obecnie uczy się w klasie IV, ale chodzi także na lekcje z klasą V. W październiku 2016 r. rozpoczął naukę na Politechnice Lubelskiej jako najmłodszy student. Tam, wspólnie ze swoimi starszymi kolegami z wydziału mechatroniki uczęszcza na zajęcia m.in. z matematyki i informatyki. Kamil realizuje z sukcesami wymagane projekty oraz uzyskuje zaliczenia z elektrotechniki, mechatroniki, projektowania CAD, fizyki czy napędów elektrycznych. Jego prace projektowe zostały wyróżnione na Międzynarodowych Targach Elektronicznych w Bielsku-Białej i w Ogólnopolskim Konkursie Elektronicznym.

Obecnie Kamil bierze udział na Politechnice w pracach zespołu, który tworzy konstrukcję auta elektrycznego. Do pełnej realizacji projektu szuka sponsorów, którzy byliby zainteresowani, aby go wesprzeć.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry