5 kwietnia 2017

Kolejne posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty

We wtorek, 4 kwietnia br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele reprezentatywnych organizacji nauczycielskich związków zawodowych, reprezentanci  ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ministerstw.

Jak przewidywał harmonogram prac Zespołu, spotkanie było poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac grup roboczych. Przedstawiono zagadnienia będące tematem dyskusji roboczych, omówiono istotę prezentowanych propozycji rozwiązań w zakresie finansowania oświaty, systemu wynagrodzeń, awansu zawodowego, oceny i czasu pracy nauczycieli. Zaprezentowano opinie, uwagi, stanowiska zgłaszane podczas prac grup.

Wskazane zostały zagadnienia do dalszej dyskusji – precyzowania szczegółowych rozwiązań.

Ustalono plan dalszych działań zmierzających do opracowania założeń do ustawy o finansowaniu oświaty i nowelizacji Karty Nauczyciela.

Poruszono również kwestię podwyższenia płac nauczycielskich.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, harmonogram podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli przedstawimy w kwietniu br.

Członkowie Zespołu w ciągu 7 dni prześlą do MEN swoje uwagi, opinie do przedstawionej na spotkaniu propozycji zagadnień do dalszych prac.

Idź do góry