8 listopada 2017

Kolejne seminarium branżowe z udziałem wiceminister edukacji

W dniach 6 i 7 listopada br. w Warszawie odbyło się czwarte z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Tym razem do dyskusji na temat zmian w systemie szkolnictwa zawodowego zaproszeni zostali przedstawiciele branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej.

Gościem seminarium była Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN. Podczas swojego wystąpienia wiceminister edukacji podziękowała pracodawcom za udział w spotkaniu i zaprosiła ich do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego.

– Chcemy pokazać pracodawcom, że warto współpracować ze szkołami. Liczymy na to, że aktywnie włączą się oni w zmienianie szkolnictwa zawodowego. Polska gospodarka potrzebuje dobrze wykształconych fachowców – podkreślała Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji mówiła również o tym, jak ważnym ogniwem w systemie edukacji zawodowej są właśnie pracodawcy, którzy wspólnie ze szkołą mogą kształtować umiejętności praktyczne uczniów związane z danym zawodem. Wiceminister edukacji zachęciła uczestników seminarium do dyskusji o zmianach w edukacji zawodowej, aby była ona spójna z rozwijającą się gospodarką kraju.

Podczas pierwszego dnia seminarium zaprezentowano potencjał i kierunki rozwoju branży ekonomiczno-administracyjno-biurowej oraz poligraficzno-fotograficzno-reklamowej. Przedstawiciele Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzili uczestników w tematykę warsztatów branżowych, które odbyły się 7 listopada br., a także omówili najważniejsze zmiany w kształceniu zawodowym. Podkreślili też znaczenie podstawy programowej, która określa obowiązkowy zakres wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych dla poszczególnych zawodów.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość poznania nowej struktury podstawy programowej. Podczas warsztatów rozmawiano o zawodach kształconych w systemie szkolnym. Dyskutowano o tym czy ich liczba jest wystarczająca dla zmieniającego się rynku pracy oraz jakie umiejętności kształtować i jak je sprawdzać na egzaminie zawodowym, aby ułatwić absolwentowi szkoły rozwój zawodowy oraz wejście na rynek pracy.

Propozycje zmian w zapisach zadań zawodowych, a także zakładanych efektów kształcenia uczniów w branżowej szkole I stopnia, w technikum lub w szkole policealnej zostaną wykorzystane do dalszych prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Organizatorami seminariów branżowych są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Cykl spotkań organizowany jest w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Zapraszamy pracodawców do wzięcia udziału w kolejnych seminariach.

Główne korzyści dla pracodawców z udziału w seminariach branżowych to przede wszystkim:

• realny wpływ na zmiany w szkolnictwie zawodowym,
• poznanie potencjału szkolnictwa zawodowego, które kształci kadry na potrzeby danej branży,
• poznanie możliwości i korzyści płynących ze współpracy ze szkołami,
• identyfikacja nowych zawodów i kwalifikacji, do których mógłby przygotowywać system szkolnictwa zawodowego,
• uzyskanie informacji o funduszach europejskich, z jakich mogą korzystać pracodawcy współpracujący ze szkołami,
• usprawnienie procesu doskonalenia pracowników i zmniejszenie kosztów związanych z rekrutacją nowych kadr.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie MEN.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry