8 czerwca 2018

Komunikat MEN – wypadek autobusu z dziećmi w województwie małopolskim

Gmach MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska jest na bieżąco informowana o stanie zdrowia dzieci oraz kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, którzy zostali dziś (8 czerwca) poszkodowani w wypadku, do którego doszło w okolicach miejscowości Tenczyn w województwie małopolskim. Uczniowie wraz z opiekunami brali udział w wycieczce zorganizowanej w dniach 4-8 czerwca br.

Chwilę po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, Małopolski Kurator Oświaty podjął pilne działania mające na celu zapewnienie pomocy poszkodowanym. Dzieci, które nie ucierpiały w wypadku, zostały umieszczone w pobliskich szkołach (na terenie gminy Lubień) i otoczone odpowiednią opieką. Na miejscu pracują służby ratownicze. Poszkodowanym udzielana jest pomoc psychologiczna.

Małopolski Kurator Oświaty udał się na miejsce zdarzenia oraz pozostaje w stałym kontakcie z Mazowieckim Kuratorem Oświaty, który jest w drodze do województwa małopolskiego. Kuratorium Oświaty w Warszawie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 24, w ramach dodatkowej opieki nad pozostałymi uczniami szkoły.

Dodatkowo minister Anna Zalewska odbyła dziś robocze spotkanie z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim w sprawie zapewnienia jak najlepszej opieki osobom poszkodowanym w wypadku.

W związku z wypadkiem autobusu Wojewoda Małopolski uruchomił infolinię dla rodzin osób poszkodowanych w wypadku w Tenczynie: 12 272 90 22.

Dodatkowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie pod adresem: www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/12714,Wypadek-autobusu-z-dziecmi-na-Zakopiance-infolinia.html

Idź do góry