21 października 2016

Komunikat w sprawie prac nad zmianą przepisów oświatowych

Tabliczka na budynku MEN

W związku z doniesieniami prasowymi sugerującymi zmianę terminu wdrażania poszczególnych rozwiązań  proponowanych w projekcie ustawy Prawo oświatowe i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, informujemy, że są one nieprawdziwe.

Obecnie zakończyły się konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe proponowanego projektu ustaw. Wszystkie nadesłane uwagi, opinie są teraz analizowane. Ministerstwo pracuje nad przygotowaniem projektu ustaw do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Prace nad zmianą prowadzone są zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwa Edukacji Narodowej

Idź do góry