22 sierpnia 2016

Konferencja dyrektorów szkół katolickich z udziałem Wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył w Konferencji Dyrektorów Szkół Katolickich.

Na piątkowe spotkanie przed rozpoczęciem roku szkolnego do Częstochowy przyjechało ponad 200 dyrektorów szkół katolickich z całej Polski.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji przedstawił główne założenia kierunków zmian proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej po zakończeniu ogólnopolskiej debaty o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”. Podczas dyskusji Maciej Kopeć odpowiadał również na pytania dyrektorów dotyczące przebiegu reformy i harmonogramu jej wprowadzania.

– Wszystkie zmiany w zakresie ustroju szkolnego są obecnie na etapie szczegółowych opracowań. Chcemy, aby projekty aktów prawnych zostały przedstawione szerokiej opinii publicznej i poddane społecznym konsultacjom w połowie września – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Podczas konferencji uczestnicy rozmawiali także o obecnych wyzwaniach dla szkół katolickich oraz planach na najbliższą przyszłość.

Na zakończenie spotkania, w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej odbyła się Msza św. pod przewodnictwem biskupa Romana Pindla, który złożył Akt Zawierzenia szkolnictwa katolickiego Matce Bożej.

W Polsce działa 608 szkół katolickich, w których uczy się około 60 tysięcy uczniów. Szacuje się, że 2/3 szkół prowadzą diecezje, parafie lub zgromadzenia zakonne. Pozostałe należą do stowarzyszeń i fundacji, wśród których jednym z największych jest Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców.

Organizatorem konferencji na Jasnej Górze była Rada Szkół Katolickich.

Fot. Biuro RSK

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry