20 kwietnia 2018

Konferencja regionalna Erasmus+ – zapraszamy do udziału

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w drugiej konferencji regionalnej Erasmus+ „Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym”, która odbędzie się w piątek, 27 kwietnia w Szczecinie. Tematem wydarzenia będzie wspieranie działań edukacyjnych przy wykorzystaniu środków z programu Erasmus+.

Uczestnicy konferencji zapoznają się z ofertą edukacyjną programów wdrażanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, które mają na celu wsparcie kształcenia w Polsce. Omówione zostaną możliwości edukacyjne, jakie stwarza program Erasmus+ oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Podczas wszystkich wydarzeń przedstawione będą również priorytety programu Erasmus+ w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się. Poruszane podczas konferencji tematy to m.in.: kształcenie i szkolenie zawodowe, edukacja dorosłych, edukacja szkolna oraz młodzieży. Podczas wydarzenia dostępny będzie też punkt informacyjny, w którym można uzyskać informacje na temat pozyskania środków unijnych na rozwój szkół w regionie

Do udziału w konferencji zapraszamy: dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia, specjalistów w przedsiębiorstwach, przedstawicieli kształcenia zawodowego, pracowników uczelni wyższych, centrów kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak ofertę edukacyjną dostosować do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie.

Zachęcamy do rejestracji na stronie http://erasmusplus.org.pl/konferencjeregionalne/

Wstęp wolny.

 

Idź do góry