10 lutego 2017

Konferencja Wizytatorów i Doradców Metodycznych Nauczania Religii Prawosławnej z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył wczoraj w XII Ogólnopolskiej Konferencji Wizytatorów Diecezjalnych i Doradców Metodycznych Religii Prawosławnej.

Celem dorocznej konferencji jest zapoznanie wizytatorów i doradców metodycznych z planami zmian w systemie oświaty i harmonogramie ich wdrażania.

W spotkaniu wziął udział Jego Eminencja Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa oraz Wielki Archont Cerkwi Chrystusowej dr Jan Zieniuk.

Wiceminister edukacji przedstawił harmonogram wdrażania reformy edukacji oraz najważniejsze zmiany w tym zakresie.

– Bardzo się cieszę z dzisiejszego spotkania. Pragnę podkreślić, że doceniamy Państwa wkład w kształtowanie u uczniów poczucia wartości i szacunku – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o przekształceniach szkół i dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Dyskutowano także o trwających konsultacjach społecznych projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dotyczącego ramowych planów nauczania dla publicznych szkół oraz kończących się pracach nad rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji zasygnalizował rozpoczęcie prac na temat sposobów finansowania zadań oświatowych oraz poinformował o trwających pracach Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Podczas czwartkowego spotkania w warszawskim Centrum Kultury Prawosławnej dyskutowano także o nauczaniu religii prawosławnej w szkołach i punktach katechetycznych.

W związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego dla kościołów prowadzących nauczanie religii w ramach systemu oświaty (w publicznych przedszkolach i szkołach) wiąże się z:

• koniecznością wystawiania nowych skierowań dla nauczycieli do nauczania religii w szkołach utworzonych w ramach reorganizacji sieci szkolnej (w związku z ruchem kadrowym nauczycieli),
• dostosowanie podstawy programowej nauczania religii oraz programów i podręczników do nowego ustroju szkolnego (i ewentualna ich korelacja z nową podstawą kształcenia ogólnego),
• aktualizację porozumienia w sprawie kwalifikacji zawodowych nauczycieli (pod kątem uprawnień do nauczania religii w szkołach nowych typów).

Nauka religii powróciła do szkół publicznych w roku 1990 na mocy porozumienia przyjętego przez Komisję Wspólną Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Episkopatu Polski. Decyzją MEN o możliwości organizowaniu nauki religii zostały objęte także inne kościoły i związki wyznaniowe o uregulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej sytuacji prawnej – w tym Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Według danych, w roku szkolnym 2015/2016, w nauce religii wyznania prawosławnego uczestniczyło ok. 15 tys. uczniów. Zajęcia prowadzone są przez 301 nauczycieli (w tym 104 nauczycieli dyplomowanych) i odbywają się w szkole (w klasach lub grupach międzyklasowych) lub w grupach międzyszkolnych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry