8 lutego 2018

Konferencje regionalne programu Erasmus+ – zapraszamy do udziału

Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji, Narodowa Agencja Erasmus+  zaprasza do udziału w cyklu konferencji poświęconych wsparciu kształcenia zawodowego w kontekście programu Erasmus+.

Podczas spotkań zostaną przedstawione możliwości edukacyjne dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego nauczycieli, roli projektów edukacyjnych w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się. Uczestnicy konferencji będą mogli poznać przykłady szkół zawodowych, które z sukcesem realizują projekty zagranicznych staży i praktyk w przedsiębiorstwach w ramach programu Erasmus+ .

Na każdym ze spotkań zaplanowano także odrębny panel dyskusyjny poświęcony budowaniu efektywnego systemu kształcenia dualnego i zacieśnianiu współpracy między szkołą a środowiskiem pracodawców.

Przedsięwzięcie jest adresowane do: dyrektorów i nauczycieli szkół branżowych, osób związanych z kształceniem zawodowym, doradców zawodowych, pracowników centrów kształcenia i ośrodków doskonalenia nauczycieli. Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji do udziału w konferencjach zaprasza także wszystkie osoby zainteresowane tworzeniem oferty edukacyjnej odpowiadającej potrzebom rynku pracy.

Pierwsza z cyklu konferencji obędzie 2 marca br. w Grudziądzu (w centrum konferencyjnym hotelu Ibis). Tematem przewodnim spotkania, zatytułowanego „Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym”, będzie wspieranie działań edukacyjnych przy użyciu środków z programu Erasmus+.

Więcej informacji na temat konferencji: http://erasmusplus.org.pl/konferencjeregionalne/

Rejestracji można dokonać na stronie: https://ankiety.frse.org.pl/surveys/built/2378

Zapraszamy do udziału!

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Idź do góry