10 września 2018

Kongres Rozwoju Systemu Edukacji z udziałem Minister Edukacji Narodowej

W poniedziałek, 10 września br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i wiceminister Marzena Machałek wzięły udział w Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji. Organizatorem wydarzenia z udziałem blisko tysiąca osób była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), która od 25 lat zarządza w Polsce międzynarodowymi programami edukacyjnymi, m.in. największym unijnym przedsięwzięciem w tym sektorze – programem Erasmus+.

Podczas swojego wystąpienia szefowa MEN poinformowała, że do końca roku planowane jest przedstawienie rekomendacji dotyczących systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli.

– Chcemy razem z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Instytutem Badań Edukacyjnych przedstawić do końca roku rekomendacje dla wszystkich placówek oraz instytucji kształcenia nauczycieli tak, aby nabywali umiejętności i potrafili przekazać je swoim uczniom – powiedziała szefowa MEN. Minister dodała także, że chce w tej sprawie współpracować również z przedstawicielami środowiska naukowego oraz uczelniami.

Minister Anna Zalewska wskazała, że doskonalenie zawodowe nauczycieli jest niezwykle istotnym wyzwaniem stojącymi przed polskim systemem edukacji.

– Kluczowe dla edukacji, dla szkoły i uczniów jest doskonalenie zawodowe nauczycieli. Musimy być świadomi, że pomimo tego, że uczniowie będą posiadali coraz więcej kompetencji, nauczyciel zawsze powinien być dla nich mistrzem – powiedziała szefowa MEN. – W szkole stawiamy nie tylko na umiejętności cyfrowe, ale również krytycznego myślenia, współpracy w grupie i odnajdywania się w każdej sytuacji – dodała minister Anna Zalewska.

Ideą Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji było podkreślenie wpływu jakości kształcenia na poziom kompetencji Polaków i ich konkurencyjność na rynku pracy. Tematy spotkania dotyczyły nie tylko przestrzeni zawodowej, ale także życia prywatnego oraz aktywności społecznej i obywatelskiej.

W dyskusji na PGE Narodowym w Warszawie ważne miejsce zajęły europejskie i światowe trendy dotyczące kształtowania kompetencji, a także organizowania systemów edukacji. Mowa była również o trudnym do przecenienia wkładzie europejskich programów w rozwój umiejętności. Podczas dyskusji uczestnicy i prelegenci poszukiwali odpowiedzi na pytanie, co powinny wiedzieć osoby kształcące się, a co – kształcące innych.

Istotnym zagadnieniem podczas kongresu była też odbudowa szkolnictwa zawodowego (branżowego) w Europie, w szczególności w Polsce. Poruszona została również problematyka kompetencji nauczycieli oraz obecności nowych technologii na wszystkich etapach edukacji.

W trakcie Kongresu przedstawione zostały założenia nowego unijnego programu edukacyjnego – następcy programu Erasmus+, który realizowany będzie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, czyli w latach 2021-2027. Komisja Europejska zaproponowała podwojenie w przyszłym budżecie wydatków na cele edukacyjne i młodzieżowe.

Udział w wydarzeniu wzięło wielu ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na reformowanie systemu edukacji w Polsce, a także nauczyciele i edukatorzy. Dzięki temu możliwe było pogłębienie dialogu na temat rozwoju edukacji między teoretykami i praktykami nauczania. Obecni byli także przedstawiciele młodego pokolenia, dla których edukacja jest kluczem do świadomego kształtowania własnej przyszłości.

Kongresowi towarzyszyły wystawy, prezentacje i stanowiska multimedialne, na których będzie można było zapoznać się z ofertą Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i jej 25-letnim dorobkiem.

Relacja wideo z wydarzenia dostępna jest na stronie https://kongres.frse.org.pl/

Idź do góry