4 grudnia 2015

Koniec z obowiązkiem szkolnym dla 6-latków.

Zgodnie z zapowiedzią minister Anna Zalewska przedstawiła projekt ustawy, który wprowadza obowiązek szkolny dla dzieci w wieku siedmiu lat.

– Odwracamy coś, co było wbrew dziecku. Zmieniamy patrzenie na edukację. Najważniejsze jest dziecko. Ustawiamy rodzica i nauczyciela w partnerskich pozycjach – powiedziała w piątek szefowa MEN.

Minister Anna Zalewska wraz z poseł Marzeną Machałek przedstawiła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który m.in. określa wiek obowiązku szkolnego na 7 lat.

– Ustawa jest tak zaprojektowana, by do minimum ograniczyć ewentualne zamieszanie. Mamy wystarczającą liczbę miejsc w przedszkolach. Mamy wyznaczone terminy, po to by dyrektorzy szkół mogli przygotować się do zmian – powiedziała minister edukacji. – Bardzo się cieszę z szybkiego tempa prac nad tą zmianą. Do 31 grudnia będziemy starali się o podpis Prezydenta pod ustawą – dodała.

Zaprezentowany w piątek projekt będzie inicjatywą poselską. W najbliższych dniach trafi pod obrady.

– Najważniejszą sprawą w tej ustawie jest powrót do zapisu, że obowiązek szkolny będzie obowiązywał od lat 7. Z wielką radością będziemy dotrzymywać zobowiązań danych Polakom. Jednym z takich zobowiązań jest odwrócenie szkodliwej pseudoreformy, przymusowego wcielania dzieci do szkół. Ten projekt jest odpowiedzią na postulat obywateli – mówiła poseł Marzena Machałek.

Jakie zmiany, poza podwyższeniem wieku rozpoczynania edukacji szkolnej, znajdują się w projekcie?

– Powracamy do zerówek, czyli do obowiązkowej edukacji przedszkolnej dla dzieci 6-letnich. Wprowadzamy też zmiany dotyczące nadzoru pedagogicznego i kompetencji kuratora oświaty. Przywracamy weto kuratora oświaty w sprawie likwidacji szkół. Organ prowadzący, który będzie chciał zlikwidować szkołę będzie musiał mieć pozytywną opinię, czyli zgodę kuratora. Powierzamy kompetencje ministrowi edukacji – to on będzie wybierał kuratora i wicekuratora oświaty. Szczegóły konkursów będą określone w rozporządzeniu – tłumaczyły w trakcie konferencji prasowej minister Anna Zalewska i poseł Marzena Machałek.

– Dla nas bardzo ważna jest wolność rodziców, prawo wyboru. Ta ustawa została przygotowana na wniosek Polaków – powiedziała szefowa MEN.

  1. Projekt ustawy
  2. Uzasadnienie

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry