13 marca 2018

Konkurs Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na realizację zadań z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

Zachęcamy do udziału w konkursie na realizację w latach 2018-2019 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Organizatorem przedsięwzięcia jest dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Termin nadsyłania wniosków mija 30 marca br.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało do konkursu zadania dotyczące m.in. rozpoznania problemu nadużywania mediów elektronicznych oraz e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Wśród ujętych zagadnień są również te dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla pracowników oświaty, a także przygotowania materiałów edukacyjnych z zakresu tej problematyki dla rodziców i nauczycieli.

Na konkurs przeznaczono łącznie 3 151 609 zł.

Wnioski konkursowe należy składać do końca marca za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii,
ul. Dereniowa 52/54,
02-776 Warszawa

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kbpn.gov.pl, bądź kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu: 22 649 66 59 w. 103,104.

Więcej informacji na stronie www.narkomania.gov.pl/portal?id=7503302

Zachęcamy do udziału w konkursie.

Idź do góry