18 grudnia 2015

Krajowe Certyfikaty “Szkoła Promująca Zdrowie” wręczone!

Teresa Wargocka z uczestnikami spotkania
Minister Teresa Wargocka z gośćmi spotkania
Teresa Wargocka wręczająca certyfikat
Teresa Wargocka wręczająca certyfikat uczestnikom spotkania
Teresa Wargocka wręczająca certyfikat
Sekretarz Stanu w MEN Teresa Wargocka

– Promujmy wśród uczniów zdrowy tryb życia – powiedziała wiceminister edukacji Teresa Wargocka w trakcie piątkowej uroczystości.

Teresa Wargocka wzięła udział w uroczystości wręczenia 33 placówkom oświatowych Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Spotkanie odbyło się w piątek w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie.

– Ważne jest, aby przekazywać młodemu pokoleniu te nawyki, które w przyszłości pozwolą mu dbać o własne zdrowie. Przekazujmy uczniom kapitał ważny na całe życie – powiedziała sekretarz stanu w MEN.

Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Program koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten oddolny ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły.

Obecnie w Polsce program rozwijany jest we wszystkich województwach. Do sieci szkół promujących zdrowie należy ponad 3.000 placówek.

Przystąpienie do programu Szkoła Promująca Zdrowie jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do niego podejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.

Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej tj.: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda szkoła promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami szkoły.

Placówki, które otrzymały w piątek Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie to:

 1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Ziębicach
 2. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
 3. Gimnazjum Publiczne im. Mikołaja Kopernika w Ziębicach
 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim
 5. Szkoła Podstawowa nr 149 Z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte w Łodzi
 6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 im Polskich Noblistów w Krakowie
 7. XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Krakowie
 8. Publiczne Gimnazjum im. ks. bp. Jana Chrapka w Wierzbicy
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 im. Przyjaźni Narodów Świata w Opolu
 10. Szkoła Podstawowa nr 15 w Przemyślu
 11. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłonce
 12. Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Jaświłach
 13. Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku
 14. Szkoła Podstawowa nr 14 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku
 15. Gimnazjum nr 1 im. Marii Konopnickiej w Chorzowie
 16. Zespół Szkół w Rydułtowach
 17. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach
 18. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jadwigi Śląskiej w Pszczynie
 19. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach
 20. Szkoła Podstawowa nr 35 im. Księdza Franciszka Blachnickiego w Rybniku
 21. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 im. Roberta Oszka w Katowicach
 22. Szkoła Podstawowa nr 16 im. Konstytucji 3 Maja w Jaworznie
 23. Gimnazjum im. Unii Europejskiej w Sośnicowicach
 24. Gimnazjum im. Zofii Kossak przy Zespole Szkół w Pierśćcu
 25. Szkoła Podstawowa im. Zofii Kossak przy Zespole Szkół w Pierśćcu
 26. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Sosnowcu
 27. Zespół Szkół nr 2 im. Polskich Noblistów , Szkoła Podstawowa nr 15, Gimnazjum nr 23 w Częstochowie
 28. Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu
 29. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie
 30. Zespół Przedszkolno- Szkolny w Tyrowie
 31. Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
  w Orzyszu
 32. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
 33. Szkoła Podstawowa nr 88 im. Poznańskich Koziołków w Poznaniu

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Idź do góry