17 października 2017

„Kształcenie zawodowe – dziś i jutro” – zaproszenie na konferencję Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Narzędzia techniczne potrzebne do pracyFot. Photogenica

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza dyrektorów szkół kształcących w zawodach, kierowników szkolenia praktycznego oraz przedstawicieli szkół wyższych i instytutów badawczych (z województwa: mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego) na konferencję „Kształcenie zawodowe – dziś i jutro”.

Odbędzie się ona we wtorek, 24 października 2017 r. w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu.

Celem spotkania jest prezentacja kierunków zmian w kształceniu zawodowym w kontekście uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz oczekiwań i potrzeb pracodawców. Praktyczna nauka zawodu zaprezentowana będzie w aspekcie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kierownika szkolenia praktycznego nad jej organizacją i realizacją.

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Edukacji Narodowej.

Program konferencji

Szczegółowych informacji udziela Bogusław Fidelus z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, tel. 22 551 24 00 (wew. 50 41)

Idź do góry