25 kwietnia 2018

Lekcja historii w ramach obchodów „Roku dla Niepodległej” z udziałem szefowej MEN

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Jarosławem Sellinem Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pełnomocnikiem rządu ds. obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości RP uczestniczyła dziś, 25 kwietnia br. w lekcji historii zorganizowanej w ramach obchodów „Roku dla Niepodległej”.

W zajęciach wzięli udział uczniowie z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława IV w Warszawie. Lekcję poprowadził dr Marek Olkuśnik.

Czwartkowe zajęcia poświęcone zostały genezie powstania kościuszkowskiego, analizie sytuacji społecznej na ziemiach polskich w końcu XVIII w. oraz wybranym elementom kultury materialnej końca XVIII w. Uczniowie poznali cele i założenia ideowe powstania kościuszkowskiego oraz dowiedzieli się więcej na temat roli, jaką Tadeusz Kościuszko odegrał w jego rozpoczęciu.

Punktem wyjścia do prowadzenia lekcji był pokaz filmu pt. „Przysięga Kościuszki na Rynku w Krakowie 24 marca 1794” na podstawie obrazu Wojciech Kossaka o tym samym tytule. Film jest jednym z filmów z serii „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach”. Pomysłodawcą i producentem cyklu „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Projekt sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Szefowa MEN przypomniała, że z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Edukacji Narodowej aktywnie włączyło się w obchody tej wyjątkowej rocznicy.

– 100-lecie polskiej niepodległości to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu tożsamości narodowej i poczuciu dumy z bycia Polakiem. Już we wrześniu ogłosiłam ten rok szkolny „Rokiem dla Niepodległej”. Chcę by uczniowie, nauczyciele włączyli się we wspólne świętowanie – powiedziała minister Anna Zalewska.

Minister edukacji dodała, że „Rok dla Niepodległej” jest impulsem do podejmowania działań o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i wychowawczym, który zaowocuje kształtowaniem postaw patriotycznych oraz pogłębianiem znajomości najnowszej historii Polski. MEN realizuje też szereg działań edukacyjnych nawiązujących do tegorocznych obchodów rocznicowych.

– W ramach wieloletniego programu „Niepodległa” do przekazania szkołom, placówkom i szkołom polonijnym mamy 6,9 mln zł na realizację działań edukacyjnych związanych z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Pieniądze będziemy przekazywać do 2020 roku – powiedziała szefowa MEN. –

Wiceminister Jarosław Sellin podkreślił, że filmy z serii „Polska Niepodległa – Historia w ożywionych obrazach” skierowane są do polskich szkół i mogą okazać się przydatne, aby uatrakcyjnić lekcje historii prowadzone przez historyków, nauczycieli języka polskiego, wiedzy o kulturze, animatorów kultury, liderów grup rekonstrukcyjnych, a także miłośników historii i sztuki.

– Każdy z tych filmów to ożywiony obraz. Mamy pewną dramatyczną akcję, która trwa około 15 minut i kończy się tzw. stopklatką, która jest znanym obrazem – wyjaśnił wiceszef MKiDN.

Jak dodał, film pozwoli poznać szczegóły tego obrazu. Wiceszef resortu kultury wyraził nadzieję, że większość szkół, zwłaszcza ponadpodstawowych, zechce zainteresować się tymi filmami i będzie upowszechniać wiedzę o polskiej historii na podstawie znanych polskich obrazów.

Insurekcja kościuszkowska, uważana za ostatnią próbę ratowania I Rzeczpospolitej, trwała od 24 marca do 16 listopada 1794 r. i objęła zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa polskiego. Kluczowymi wydarzeniami powstania były: wygrana bitwa pod Racławicami 4 kwietnia, ogłoszenie 7 maja tzw. Uniwersału Połanieckiego, przegrana bitwa pod Maciejowicami 10 października i rozwiązanie wojsk powstańczych 16 listopada pod Radoszycami.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry