27 kwietnia 2016

„Lekcje z ZUS” – finał konkursu z udziałem wiceministra edukacji.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN we wtorek wziął udział w finale konkursu „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

W swoim przemówieniu wiceminister edukacji podkreślił, jak ważną tematyką są ubezpieczenia społeczne i zagadnienia z nimi związane. Pogratulował także wszystkim uczestnikom finału, jego laureatom oraz nauczycielom zaangażowanym w merytoryczne przygotowanie uczniów.

– Organizacja tego konkursu, jak i same lekcje, to ważny element edukacyjny, w ramach którego uczniowie mogą zdobywać praktyczną wiedzę potrzebną w życiu codziennym.  Podejmowane przez organizatorów działania zachęcające młodzież do poznawania tematyki ubezpieczeń społecznych zasługują na docenienie – podkreślił wiceminister Maciej Kopeć.

W tegorocznej, drugiej już edycji konkursu skierowanego do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, wystartowało aż 19 tys. uczniów z 550 szkół. To około 8 tysięcy młodych ludzi i ponad 220 szkół więcej, niż w pierwszej edycji.

„Lekcje z ZUS” to autorski projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne.

Zdaniem pomysłodawców konkursu, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego. Mogą one także przyczynić się do zdobywania praktycznej wiedzy przez przyszłych przedsiębiorców.

Spośród 16 zespołów, które zmierzyły się w finale konkursu wiedzy “Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” już po raz drugi najlepsza okazała się grupa uczennic z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rudzie Śląskiej, trzecie zaś reprezentantki Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni.

Wygrani odpowiedzieli poprawnie na 29 z 30 zadanych w finale pytań wielokrotnego wyboru, które obejmowały bardzo szczegółowo tematykę ubezpieczeń, składek i świadczeń.

Foto: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wspólne zdjęciu uczestików konkursu
Maciej Kopeć, w tle banner
Uczestnicy konkursu
Maciej Kopć przy mównicy
Laureatki konkursu

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry