6 grudnia 2016

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu w Tarnowie z udziałem wiceministra edukacji

Spotkanie z wolontariuszami i nauczycielami oraz debata o innowacjach w szkołach – to główne punkty wizyty wiceministra edukacji Macieja Kopcia w Tarnowie.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek odwiedził Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Uczestniczył tam w spotkaniu z wolontariuszami i nauczycielami Szkolnego Centrum Wolontariatu „Empatia”.

Podczas swojego wystąpienia, wiceminister edukacji podkreślił, że wolontariat szkolny umożliwia zdobycie doświadczenia mającego wpływ na wybór dalszej drogi życiowej.

– Wolontariat to niezwykle ważne zadania, jakie podejmowane są w szkołach. Angażowanie się młodych ludzi w wolontariat uczy ich przede wszystkim pracy w zespole, co będzie przydatne w ich dalszym dorosłym życiu – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji przypomniał również, że w projekcie ustawy Prawo oświatowe zostały zawarte przepisy wzmacniające prowadzenie działalności wolontariackiej w szkołach i placówkach. Po wejściu przepisów w życie, szkoła będzie miała obowiązek zawarcia w statucie szkoły sposobu organizacji i realizacji zadań z zakresu wolontariatu. Samorząd uczniowski będzie mógł również ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu

Podczas spotkania Patrycja Szpala, uczennica klasy III technikum żywienia i usług gastronomicznych, z rąk wiceministra edukacji otrzymała nagrodę dla najlepszego wolontariusza Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych. Jednocześnie wyróżniono 10 wolontariuszy, którzy brali aktywny udział w akcjach społecznych. Nagrodzeni zostali także nauczyciele, którzy wspierali uczniów w ich działaniu.

W imieniu minister Anny Zalewskiej, Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN, otrzymał od uczniów i nauczycieli Złote Serduszko „Empatii”. To wyróżnienie przyznane w podziękowaniu za ustanowienie roku szkolnego 2016/2017„Rokiem Wolontariatu”, a także zwrócenie uwagi na pracę szkolnych wolontariuszy. Serduszko „Empatii” wręczane jest od 3 lat osobom i instytucjom wspierających wolontariat.

Na zakończenie wizyty w Tarnowie wiceminister edukacji spotkał się z nauczycielami i dyrektorami z powiatu bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego. Rozmowy w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczyły innowacji w szkole oraz wprowadzenia pilotażowego programu programowania. Poruszane były także kwestie związane z reformą edukacji.

Wiceminister edukacji podczas spotkania mówił, że celem pilotażu jest wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania, w szczególności przetestowanie dostępnych rozwiązań oraz uruchomienie różnorodnych form wsparcia nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej, umożliwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

– Bardzo istotnie jest to, aby jak najmłodszych uczniów zachęcać do nauki programowania, kodowania czy zabawy w gry logiczne. Bez nauki przedmiotów ścisłych, w tym przede wszystkim informatyki, nie będzie można myśleć o postępie technologicznym i rozwoju gospodarczym – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Do najważniejszych działań szkoły przystępującej do pilotażu należy opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania dla zajęć obowiązkowych. Efektem pracy powinno być również wypracowanie wniosków pozwalających na dopracowanie zapisów nowej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej. Dotyczy to również powiązań programowania i informatyki z innymi przedmiotami.

Do pilotażu wdrożeniu programowania w województwie Małopolskim zostało zgłoszonych ponad 150 nowych innowacji. Większość z nich zaplanowana jest w szkołach podstawowych. Z tego powodu na terenie całego województwa odbywają się konferencje tematyczne skierowane dla nauczycieli. Spotkanie w Tarnowie było piątym z kolei.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry