19 lutego 2018

Minister Anna Zalewska w Finlandii

Spotkania z nauczycielami języka polskiego w Finlandii i środowiskiem oświaty polonijnej oraz zapoznanie się z fińskim systemem oświaty w tym wykorzystywaniem nowych technologii w edukacji, wspieranie uczenia się przez całe życie i kształcenie zawodowe – to główne tematy dwudniowej wizyty studyjnej minister Anny Zalewskiej w Finlandii.

W czwartek, 15 lutego br. minister Anna Zalewska odwiedziła Wspólny Urząd ds. Edukacji w regionie Espoo (Omnia). Instytucja ta odpowiedzialna jest za politykę edukacyjną i rozwój regionalny. Lokalny ośrodek rozwoju edukacji Omnia stawia na spersonalizowaną ścieżkę kształcenia zawodowego w uczeniu się przez całe życie. Instytucja ma podpisanych już ponad 3,5 tys. umów z pracodawcami, u których młodzi ludzie uczą się i odbywają praktyki zawodowe.

Następnie minister Anna Zalewska w Fińskiej Narodowej Agencji ds. Edukacji (EDUFI) zapoznała się ze sposobem funkcjonowania fińskiego systemu edukacji. EDUFI jest krajową agencją rozwoju odpowiedzialną za edukację wczesnoszkolną, opiekę nad dziećmi, kształcenie ogólne i zawodowe. Agencja wspiera internacjonalizację całego fińskiego sektora edukacji, w tym szkolnictwa wyższego.

Z kolei na Uniwersytecie Helsińskim z przedstawicielami uczelni szefowa MEN rozmawiała o zmianach fińskim systemie kształcenia i ocenie pracy nauczycieli, a także doskonaleniem zawodowym nauczycieli i pracowników dydaktycznych. O tych działaniach opowiadał prof. Patrik Scheinin z wydziału pedagogicznego Uniwersytetu.

Minister edukacji zapoznała się również z założeniami inicjatywy „Me & MyCity”, która powstała w 2009 r. jako innowacyjna forma nauczania uczniów szóstych i dziewiątych klas szkół podstawowych mająca na celu praktyczne przybliżenie tematów wiedzy o społeczeństwie, pracy przedsiębiorstw oraz organizacji miast do programu nauczania szkolnego. Me & MyCity jest miniaturowym miastem, w którym uczniowie pracują w różnych zawodach i występują w roli konsumentów, a także aktywnych uczestników życia społecznego.

Pod koniec pierwszego dnia wizyty w Finlandii minister Anna Zalewska odwiedziła Szkolny Punkt Konsultacyjny w Helsinkach i spotkała się z uczniami oraz nauczycielami. Od minionej soboty dzieci rozpoczęły ferie zimowe, a niektóre z nich spędzą je w Polsce.

Ostatnim punktem programu było spotkanie z Anitą Lehikoinen Stałym Sekretarzem w fińskim Ministerstwie Edukacji i Kultury Finlandii. Wśród poruszanych tematów były te dotyczące reformy edukacji, doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozwoju kształcenia zawodowego i monitorowania losów absolwentów szkół.

W piątek, 16 lutego br. szefowa MEN odwiedziła dwie fińskie szkoły podstawowe w Strömberg i dzielnicy Arabia. Tam z nauczycielami i dyrekcją szkoły minister Anna Zalewska rozmawiała o edukacji włączającej, rozwiązaniach dotyczących pozaszkolnego uczenia się, metodyce nauczania i wykorzystywania nowoczesnych technologii w edukacji.

Ostatniego dnia wizyty zaplanowane zostało spotkanie Mister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z jej odpowiedniczką w Finlandii Sanni Grahn-Laasonen, a także przedstawicielami fińskiego resortu edukacji. Wśród poruszanych tematów pojawiły się m.in. kwestie dotyczące reformy systemu oświaty, nowoczesnych technologii wykorzystywanych w nauczaniu, doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Szefowa MEN zaprosiła minister Sanni Grahn-Laasonen do wizyty w naszym kraju.

Na zakończenie dnia odbyło się spotkanie z nauczycielami języka polskiego i środowiskiem oświaty polonijnej w Finlandii. Tematem rozmów z polonijnymi aktywistami oświatowymi było nauczanie języka polskiego, w tym w szczególności nauczanie ucznia dwujęzycznego, zaopatrywanie w podręczniki i materiały dydaktyczne, a także awans zawodowy nauczycieli oraz wsparcie ucznia powracającego do kraju.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry