13 lutego 2017

Minister Anna Zalewska wręczyła stypendia najlepszym uczniom

– Zdolny uczeń to marzenie każdego rodzica i każdego nauczyciela – powiedziała szefowa MEN.

W poniedziałek, 13 lutego br. minister Anna Zalewska wręczyła ponad 50 uczniom i absolwentom dyplomy stypendiów Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016.

– Gratuluję wam tego, że potraficie realizować swoje pasje. Pragnę podziękować waszym rodzicom i nauczycielom, że każdego dnia wspierają wasze pasje i pomagają otwierać każde drzwi – podkreśliła szefowa MEN. – To wy będziecie decydować o przyszłości naszego kraju – dodała.

Podczas uroczystości w Kancelarii Premiera minister Anna Zalewska wręczyła także dyplomy nauczycielom, laureatom europejskiego konkursu eTwinning 2016. W wydarzeniu wziął także udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Minister edukacji zaznaczyła, że polski system edukacji jest teoretycznie przygotowany na dziecko zdolne. Działania na rzecz ucznia zdolnego realizowane są m.in. za pośrednictwem olimpiad, konkursów, stypendiów, przez możliwość indywidualnego toku nauki oraz wsparcie uczelni. W ocenie szefowej MEN nie są to jednak rozwiązania wystarczające.

– Dlatego zachęcamy rodziców, nauczycieli pracujących na co dzień z uczniem zdolnym, aby podzielili się swoimi uwagami i spostrzeżeniami, w jaki sposób powinno wyglądać wsparcie dla takich uczniów – powiedziała szefowa MEN.

W tym celu MEN uruchomiło dziś specjalny adres e-mail: uczenzdolny@men.gov.pl, na który przesyłać można swoje uwagi i propozycje. Więcej informacji na ten temat.

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne. Każdego roku wpływa do MEN ok. 2 tysięcy wniosków o przyznanie stypendium. W 2016 roku wpłynęło 2 369 wniosków i wszystkie one dotyczyły uczniów mogących się pochwalić znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, wielokrotnie sukcesami międzynarodowymi – głównie poprzez uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady międzynarodowej lub olimpiady krajowej (przedmiotowej, zawodowej) zlecanej przez MEN.

Wśród stypendystów roku szkolnego 2015/2016 znaleźli się także uczniowie uzyskujący wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu międzynarodowym, posiadający mistrzowską klasę sportową, w tym członkowie kadry narodowej. Brali oni udział m.in. w mistrzostwach świata oraz mistrzostwach Europy w różnych dziedzinach sportu.

W roku 2016 stypendium trafiło do 324 uczniów, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i w sporcie.

Tegoroczny najmłodszy stypendysta miał 9 lat, z kolei najstarsi to absolwenci szkoły ponadgimnazjalnej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry