5 stycznia 2018

Minister Edukacji Narodowej powołała Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych

Minister Anna Zalewska w czwartek, 4 stycznia br. wręczyła 42 dyrektorom szkół zawodowych z całej Polski akty powołania do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Członkami Rady są dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe (techników i branżowych szkół I stopnia) reprezentujący różne branże. Przewodniczącą Rady została wiceminister edukacji Marzena Machałek.

– Chcemy korzystać z Państwa wiedzy i doświadczenia w zakresie szkolnictwa zawodowego. Jesteśmy gotowi wdrożyć każde rozwiązanie, które będzie zachęcać młodzież do nauki zawodu –powiedziała minister Anna Zalewska.

Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych będzie wspierać Ministra Edukacji Narodowej i Kuratorów Oświaty w zakresie wypracowania oraz konsultowania nowych rozwiązań dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce.

Członkowie Rady będą proponować zmiany w kształceniu zawodowym, w tym w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, a także będą brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Jednym z zadań Rady będzie aktywny udział jej członków w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe, w szczególności w środowisku pracodawców.

– Uważamy, że nie będzie dobrego kształcenia zawodowego dopóki nie będziemy mówić jednym językiem i rozumieć własnych celów: dyrektorzy szkół, samorządowców oraz biznes – podkreśliła wiceminister edukacji Marzena Machałek, przewodnicząca Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Przewodnicząca Rady zaznaczyła, że członkowie Rady to liderzy, którzy będą promować dobre praktyki w kontaktach ze środowiskiem pracodawców.

– Będą oni ciałem opiniodawczo-doradczym dla Ministra Edukacji Narodowej. Będą mówić, co trzeba zrobić, zmienić, jak należy działać, abyśmy odnowili kształcenie zawodowe w Polsce – wskazała wiceszefowa MEN.

Rada Dyrektorów będzie mogła zapraszać do udziału w jej pracach w charakterze doradców – ekspertów i specjalistów z rynku. Rada ma podejmować uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Rady zapewnia Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która była współorganizatorem czwartkowego wydarzenia.

Członkami Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych zostali:

 • Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Przewodnicząca Rady;
 • Urszula Martynowicz – dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Wiceprzewodnicząca Rady;
 • Małgorzata Banasik-Rusak – dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach,
 • Lucyna Brodziak – dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy,
 • Piotr Cymanowski – dyrektor Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie,
 • Marian Deręgowski – dyrektor Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni,
 • Elżbieta Galus – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Bolesława Prusa w Grodkowie,
 • Teresa Horst – dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,
 • Ewa Kaliszuk – dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie,
 • Sławomir Kasprzak – dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych Nr 1 w Warszawie,
 • Ryszard Kaźmierczak – dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Mechatronicznych w Łodzi,
 • Marian Klimczak – dyrektor Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie,
 • Marek Kolarski – dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie,
 • Stefania Kramarzewska – dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie,
 • Tomasz Lampkowski – dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie,
 • ks. Zenon Latawiec – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu,
 • Bronisława Jolanta Lewandowska – dyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy,
 • Dorota Makara – dyrektor Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej,
 • Krzysztof Maliszewski – dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Planistycznych im. M. Kopernika w Grudziądzu,
 • Janusz Matuszewski – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kaliszu,
 • Jacek Misiuk – dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie,
 • Elżbieta Moskal – dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie,
 • Tadeusz Najdora – dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych im. Mikołaja Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Leszek Naumowicz – dyrektor Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą,
 • Jan Orłowski – dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,
 • Maria Peć – zastępca dyrektora w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych Nr 1 w Warszawie,
 • Jacek Pietroszek – dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie,
 • Ryszard Pyssa – dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
 • Marian Ramut – dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu,
 • Halina Samko – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku,
 • Józef Sokolik – dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem,
 • Joanna Sokół – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie,
 • Adam Tomaszewski – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu,
 • Wiesława Topolnicka-Krępuła – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie,
 • Elżbieta Urbańska-Golec – dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu,
 • Urszula Więcek – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie Koźlu,
 • Maria Witomska-Rynkowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie,
 • Ireneusz Wiśniewski – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu,
 • Roman Wojciechowski – dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy,
 • Lucyna Wojnowska – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju,
 • Renata Wypasek – dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku,
 • Zbigniew Zalas – wicedyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25,
 • Sławomir Zieliński – zastępca dyrektora w Zespole Szkół Nr 34 im. Mieszka I w Warszawie,
 • Joanna Żebrowska – drektor Zespołu Szkół nr 7 w Tychach.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry