2 marca 2016

Minister edukacji spotkała się z rodzicami sześcio- i siedmiolatków.

Rozwianie wątpliwości dotyczących naboru do szkół i przedszkoli było głównym celem spotkania Minister Anny Zalewskiej z rodzicami.

Minister edukacji zaprosiła wczoraj rodziców do siedziby MEN, aby porozmawiać o bieżących tematach związanych z edukacją dzieci sześcioletnich, siedmioletnich, a także trzyletnich.

Podczas spotkania Minister Anna Zalewska przypomniała, że każdy rodzic dziecka siedmioletniego ma obowiązek, a sześcioletniego – ma prawo – do zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Jak dodała szefowa MEN, od 1 września 2016 roku obowiązkiem szkolnym będą objęte tylko dzieci siedmioletnie, a sześciolatki – jeśli taka będzie decyzja rodzica. Zatem rodzic sześciolatka nie ma obowiązku zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. Minister edukacji zwróciła również uwagę na to, że to rodzic sam zgłasza dziecko do szkoły, a nie robi to samorząd w jego imieniu.

Minister Anna Zalewska zadeklarowała rodzicom pomoc ze strony ministerstwa w kwestii rozwiązywania bieżących problemów związanych z naborem dzieci do szkół i przedszkoli.

– Rekrutacja do przedszkoli musi odbywać się zgodnie z prawem – podkreśliła Minister edukacji. – Zwrócę się z prośbą do kuratorów oświaty, szczególnie kuratora mazowieckiego, aby spotkali się w trybie pilnym z dyrektorami przedszkoli i przypomnieli im jakie są prawa rodziców – dodała szefowa MEN.

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej przypomniała, że dzieci siedmioletnie i sześcioletnie, których rodzice wyrażą chęć – przyjmowane są do klasy pierwszej szkoły obwodowej z urzędu na podstawie zgłoszenia.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Anna Zalewska i goście spotkania
Anna Zalewska z pracownikami MEN
Anna Zalewska i uczestnicy spotkania przy stole
Anna Zalewska przed nią mikrofony i kamery
Idź do góry