8 listopada 2017

„Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!” – wspólna akcja Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Policji

?
?

We wtorek, 7 listopada br. Mazowiecki Kurator Oświaty i I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu podpisali deklarację współpracy w realizacji kampanii „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga!”. Tego dnia odbyła się również konferencja inaugurująca projekt.

Głównym celem akcji jest dostarczenie praktycznej, aktualnej i specjalistycznej wiedzy, która ułatwi szkołom wdrażanie adekwatnych do potrzeb programów wychowawczo-profilaktycznych. Projekt będzie prowadzony w okresie od listopada 2017 r. do czerwca 2018 r. Działania informacyjno-edukacyjne dla środowiska szkolnego realizowane są m.in. przez: organizację konferencji regionalnych, międzyszkolnych debat powiatowych, spotkań z radami pedagogicznymi i rodzicami, a także podejmowanie interaktywnych działań profilaktycznych (np. konkursy, spotkania filmowe, zawody sportowe itp.).

Inicjatywa skierowana jest do grona pedagogicznego, rodziców oraz młodzieży: klas VII szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

W ramach kampanii w szkołach zostaną przeprowadzone badania w obszarze zagrożeń środkami odurzającymi. Opracowane wyniki będą wykorzystane przy planowaniu kolejnych działań profilaktycznych.

Kolejne konferencje regionalne poświęcone profilaktyce uzależnień substancjami psychoaktywnymi zaplanowano kolejno: w Płocku (8 listopada), Ciechanowie (16 listopada), Siedlcach (23 listopada) oraz Ostrołęce (29 listopada).

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry