23 października 2015

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – rozporządzenie opublikowane.

Biblioteka, książki

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół,

Uprzejmie informujemy, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych zostało opublikowane w Dz. U. z dnia 22.10.2015 r. pod poz. 1667. (TUTAJ)

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa została zamieszczona Baza pytań i odpowiedzi, dotycząca realizacji programu.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry