19 maja 2017

Nauczanie języka mniejszości – spotkanie konsultacyjne w MEN

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN dziś, 19 maja br., wziął udział w spotkaniu z dyrektorami szkół prowadzących nauczanie języka mniejszości, języka etnicznego lub języka regionalnego oraz ekspertami podstawy programowej.

Spotkanie, na które zaproszono także przedstawicieli Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, miało charakter roboczych konsultacji i było poświęcone omówieniu najważniejszych zmian w organizacji pracy szkół w związku z wprowadzaną od 1 września 2017 r. reformą oświaty.

Przedstawiono i przedyskutowano rozwiązania organizacyjne przewidziane w projektowanym obecnie rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

W drugiej części spotkania uczestnicy mieli możliwość podzielenia się opiniami na temat zmian w podstawie programowej oraz funkcjonowania systemu egzaminacyjnego w zakresie języka mniejszości narodowej, etnicznej i języka regionalnego. W dyskusji uczestniczył także dr Marcin Smolik, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry