17 marca 2017

Nowa podstawa programowa – konferencja z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył dziś, 17 marca br. w konferencji dotyczącej nowej podstawy programowej. Wydarzenie skierowane było do dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli.

Było to kolejne spotkanie z cyklu dotyczącego wdrażania nowej podstawy programowej zorganizowane w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Piątkowa konferencja tym razem dotyczyła wdrażania podstawy z historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii.

W spotkaniu uczestniczyli koordynatorzy zespołów do spraw opracowania nowej podstawy programowej: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (historia), dr hab. Piotr Załęski (wiedza o społeczeństwie) oraz dr hab. Elżbieta Szkurłat (geografia), a także ich współautorzy i członkowie poszczególnych zespołów.

W swoim wystąpieniu wiceminister edukacji wymienił główne założenia reformy edukacji oraz przedstawił aktualny stan jej wdrażania. Podkreślił także najważniejsze zmiany zawarte w nowej podstawie programowej oraz harmonogram prac nad jej przygotowaniem. Zwrócił przy tym uwagę, że zaproponowane zmiany dotyczą zupełnie nowego spojrzenia na sposób realizacji przedmiotów, w tym przede wszystkim historii.

– W nowej podstawie z historii przywracamy charakter i ważność tego przedmiotu w szkołach – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Wiceminister edukacji wskazał przy tym na treści preambuły podstawy programowej z historii, zgodnie z którą „dzieje wypełnione są bohaterstwem i codziennym trudem przodków, pełne są heroizmu i chwały, ale również tragedii, zwątpienia, a nawet niegodziwości”.

– W nauczaniu historii wskazane jest budzenie przekonania, że nie można budować przyszłości bez pamięci historycznej i bez kształtowania szacunku dla dziedzictwa narodowego – podkreślił wiceminister Maciej Kopeć.

Wiceminister edukacji powiedział również, że „na nowo podchodzimy do nauczania przedmiotów przyrodniczych”.

– Niepokojące jest to, że badania edukacyjne pokazują, iż uczniowie nie wiążą swojej drogi życiowej z nauką, w tym przede wszystkim z przedmiotami przyrodniczymi – powiedział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Na zakończenie swojego wstąpienia wiceminister edukacji podziękował twórcom nowej podstawy programowej za ich dotychczasową pracę oraz zachęcał uczestników konferencji do przedstawiania swoich uwag i opinii dotyczących nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.

Dotychczasowe konferencje organizowane w Ośrodku Rozwoju Edukacji dotyczyły przygotowania do nowej podstawy programowej z języka polskiego i języka obcego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz kształcenia zawodowego i specjalnego.

Kolejne konferencje organizowane będą do 7 kwietnia br. i dotyczyć mają m.in. przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, biologia) oraz wychowania fizycznego, matematyki, a także informatyki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry