6 grudnia 2016

O roli wolontariatu – konferencja z udziałem wiceminister edukacji

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział we wtorek w ogólnopolskiej konferencji pn. „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”. Podczas wizyty na Podkarpaciu, wiceminister edukacji ogłosiła także inaugurację ogólnopolskiego konkursu „Wolontariusz Roku”.

Podczas swojego przemówienia, wiceminister Teresa Wargocka podkreśliła jak ważne jest angażowanie się, przede wszystkim młodych ludzi, w działania wolontariackie.

– Wolontariat to postawa człowieka, który codziennie zauważa obok siebie drugą osobę. Jest również wrażliwy na jej potrzeby, potrafi dostrzec to, że często prosty gest, wyciągnięcie dłoni jest konieczne i może być oczekiwane – powiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN. – Wolontariat to przede wszystkim wartości, które pomagają dostrzegać godność innego człowieka. Dziękuję wam wszystkim, że z tak ogromną pasją angażujecie się w pracę na rzecz innych – dodała.

W trackie wystąpienia, Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN ogłosiła również rozpoczęcie ogólnopolskiego konkursu „Wolontariusz Roku”. Do udziału w konkursie Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza uczniów wszystkich szkół w kraju i poza granicami Polski.

– Chcemy poznać waszą pracę bliżej. Pragniemy również pokazać, jak wiele wysiłku i zaangażowania wkładacie w swoją działalność wolontariacką – podkreśliła wiceminister edukacji, zachęcając uczniów do wzięcia udziału w konkursie.

Więcej informacji o konkursie „Wolontariusz Roku”.

Mówiąc o przygotowanej przez MEN reformie edukacji, Podsekretarz Stanu w MEN poinformowała, że w roku szkolnym 2017/2018 w rzeszowskich szkołach podstawowych powstanie o 6 oddziałów więcej. Zwiększy się zatem zapotrzebowanie na około 10 etatów dla nauczycieli. Władze miasta mogą także liczyć na większą subwencję oświatową.

– Gdyby nie obejmować dzieci 6-letnich w wychowaniu przedszkolnym subwencją oświatową, kwota subwencji oświatowej dla miasta Rzeszowa uległaby zmniejszeniu o ok. 7,5 mln zł – powiedziała wiceminister Teresa Wargocka.

Konferencja w Rzeszowie rozpoczęła się od wygłoszenia wykładów na temat roli wolontariatu we współczesnym świecie. Prof. Jacek Kurzępa przedstawił referat pt. „Wolontariat – przestrzeń czynienia dobra”. Ideę szkolnych kół Caritas jako formy współczesnego i chrześcijańskiego wolontariatu przybliżył zebranym ks. dr Piotr Potyrała z Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Następnie Kamil Wrzos z  Fundacji Rozwoju Wolontariatu próbował odnaleźć odpowiedź na pytanie, jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem zdobytym w pracy wolontariackiej. Na zakończenie tej części konferencji, Monika Szymbara z Krośnieńskiego Centrum Wolontariatu przedstawiła wykład pn. „Kurs na wolontariat”.

Podczas dyskusji plenarnej oraz w panelach tematycznych, uczestnicy rozmawiali m.in. o tym, że wolontariat to sztuka dzielenia się z innymi. Dyskutowano również na temat roli inkubatorów wolontariatu oraz kapitale społecznym i postawach wolontariuszy.

Zakończeniem konferencji była debata oksfordzka nad tezą „wolontariat  nie jest bezinteresowny ”. Udział w niej wzięli uczniowie I i II liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie.

Konferencja na temat wolontariatu odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie-Jasionce. Wzięło w niej udział blisko 1000 uczestników – nauczycieli, uczniów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Obecni byli również parlamentarzyści, samorządowcy, władze województwa podkarpackiego oraz kuratorzy oświaty z 9 województw. Gospodarzami wydarzenia byli: Podkarpacki Kurator Oświaty i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Podczas wtorkowej wizyty na Podkarpaciu, wiceminister edukacji Teresa Wargocka odwiedziła również Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Tam w towarzystwie Świętego Mikołaja wręczyła wolontariuszom oraz podopiecznym prezenty i upominki.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry