2 marca 2018

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem kierownictwa MEN

W czwartek, 1 marca br. przez cały dzień trwały uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w Apelu Pamięci przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W centralnych uroczystościach na pl. Piłsudskiego w Warszawie uczestniczyli kombatanci i przedstawiciele władz państwowych, w tym m.in. prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

W swoim wystąpieniu Prezydent RP podkreślił, że komunistom – mimo podejmowanych prób – nie udało się zniszczyć pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.

– Nie udało się to mordercom, dlatego że pamięć ludzka pozostała twarda i wierna tym, którzy walczyli za ojczyznę do samego końca, którzy nigdy nie pogodzili się z tym, że Polska została zdradzona, że nie jest państwem suwerennym, niepodległym, że cudzy bagnet cały czas przebija naszą ojczyznę, a obcy dyktuje w niej prawa – powiedział Prezydent Andrzej Duda. – Dziś czcimy ich. Czci ich wolna Polska, czci ich młodzież urodzona w wolnej Polsce idąca z podniesioną głową, dumna ze swoich bohaterów, szukająca ich i gloryfikująca ich pamięć – dodał Prezydent RP.

Podczas uroczystości odczytano apel pamięci, a przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz organizacji kombatanckich złożyli wieńce przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Po zakończeniu uroczystości z pl. Piłsudskiego wyruszył marsz pod hasłem “Podziemna Armia Powraca!”. Jego uczestnicy przemaszerowali trasą przez ul. Królewską, Krakowskie Przedmieście, Placem Zamkowym do Archikatedry św. Jana, gdzie odbyła się msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych z udziałem Zespołu Reprezentacyjnego WP.

Wcześniej wiceminister edukacji Maciej Kopeć wziął udział w uroczystości w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w byłym Areszcie Śledczym na warszawskim Mokotowie. Podczas wydarzenia obecny był Prezydent RP Andrzej Duda, a także weterani, żołnierze antykomunistycznego powstania, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, członkowie rady ministrów oraz przedstawiciele urzędów centralnych. Po modlitwie odmówionej przez biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka uczestnicy uroczystości udali się pod pamiątkową tablicę przy ul. Rakowieckiej, gdzie złożono wieńce.

Więzienie przy ul. Rakowieckiej pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od roku 1945 i przez cały okres stalinowski. Byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. Tam więziono m.in. gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold. Poza wojskowymi, „na Mokotowie” więziono również cywili i przedstawicieli kościoła katolickiego, m.in. abp. Antoniego Baraniaka.

Mokotowskie więzienie było miejscem kaźni, Golgotą Narodu Polskiego. Na terenie więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych podczas śledztwa pozostaje nieznana. Przez kolejne lata trwania systemu komunistycznego na „Rakowieckiej” więziono i stracono tysiące osób zatrzymywanych z powodów politycznych.

Pamięć o Bohaterach

Przypadający 1 marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” ustanowił w 2011 r. parlament w hołdzie „bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”.

1 marca to data symboliczna. Historycznie nawiązuje ona do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z Łukaszem Cieplińskim na czele.

Mianem Żołnierzy Wyklętych określa się żołnierzy tworzących powojenną konspirację, która – aż do powstania „Solidarności” – była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzuconej władzy. W roku największej aktywności zbrojnego podziemia (1945 r.) działało w nim nawet 200 tys. konspiratorów. Blisko 20 tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanckich–leśnych, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zapewniało partyzantom m.in. schronienie i łączność.

Warto przypomnieć, że zgodnie z treścią nowej podstawy programowej, która w połowie lutego br. została podpisana przez Minister Annę Zalewską, na zajęciach w klasach V-VIII szkoły podstawowej uczeń poznawać będzie początki komunizmu w Polsce. Zapozna się on również z okolicznościami przejęcia władzy przez komunistów oraz scharakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz, ze szczególnym uwzględnieniem oporu zbrojnego Żołnierzy Niezłomnych.

Fot. Kancelaria Prezydenta, KPRM

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry