14 marca 2018

Ogłoszenie nowych konkursów w ramach POWER 2014-2020

tablica MEN

Ministerstwo Edukacji Narodowej jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła trzy konkursy w ramach Działań 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty oraz 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i udziału w projektach.

  1. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Pełna treść ogłoszenia o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-004/18 oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się TUTAJ.
  2. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Pełna treść ogłoszenia o konkursie nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/18 oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się TUTAJ.
  3. Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania u uczniów kluczowych kompetencji, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy – dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole. Pełna treść ogłoszenia o konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18 oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdują się TUTAJ.

Ogłoszenia o konkursach, zgodnie z obowiązkiem ich publikacji, zostały zamieszczone również na stronach www.efs.men.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zapraszamy do udziału.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry