23 grudnia 2016

Ogólnopolska sieć edukacyjna – założenia do projektu ustawy

Gmach Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konsultacjach założeń projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Uwagi zgłaszać można do 31 stycznia 2017 r.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) ma być siecią teleinformatyczną łączącą wszystkie szkoły w Polsce. Uruchomienie OSE pozwoli na wprowadzenie nowych form kształcenia i wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących mniejsze miejscowości i wsie poprzez:

  • zapewnienie dostępu do szybkiego internetu;
  • dostarczenie multimedialnych treści edukacyjnych;
  • zapewnienie usługi bezpieczeństwa sieciowego.

Zgodnie z założeniami ustawa dotycząca Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej powinna regulować, między innymi:

  • Status OSE i status operatora OSE;
  • Obowiązki operatora OSE;
  • Obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych i JST w stosunku do Operatora OSE;
  • Zakres oraz dostęp do zasobów edukacyjnych;
  • Zapewnienie finansowania sieci OSE.

Państwa opinie, uwagi i sugestie do opublikowanego dokumentu zgłaszać można do Ministerstwa Cyfryzacji do 31 stycznia 2017 roku. Zgłoszenia prosimy kierować na adres magdalena.nowak@mc.gov.pl lub marcin.lukasiewicz@mc.gov.pl

Założenia do projektu ustawy o OSE

Założenia do projektu ustawy o OSE

Idź do góry