11 października 2018

Ogólnopolska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W czwartek, 11 października br. w Kancelarii Premiera z udziałem minister Anny Zalewskiej odbyła się ogólnopolska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Udział w niej wzięła również Marzena Machałek Sekretarz Stanu w MEN, Marek Suski Szef Gabinetu Politycznego Premiera Mateusza Morawieckiego, członkowie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedstawiciele Parlamentu i instytucji oświatowych.

Galeria zdjęć

Nauczycielom zasłużonym dla polskiej edukacji zostały wręczone odznaczenia państwowe, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto 25 nauczycieli zostało wyróżnionych tytułem Honorowego Profesora Oświaty. Ten najwyższy tytuł w polskiej oświacie nadawany jest nauczycielom za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

W 2018 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej – zostaną uhonorowani odznaczeniami państwowymi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, nauczyciele i inne osoby szczególnie zasłużone dla oświaty i wychowania:

  • za wybitne zasługi dla rozwoju oświaty – Złotym Krzyżem Zasługi – 45 osób, Srebrnym Krzyżem Zasługi – 121 osób, Brązowym Krzyżem Zasługi – 225 osób;
  • za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:
    1. Medalem Złotym za Długoletnią Służbę – 1297 osób;
    2. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – 887 osób;
    3. Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – 551 osób.
  • za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania – Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 5134 osoby;
  • Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – 501 osób;

Część uhonorowanych nauczycieli została odznaczona podczas czwartkowej uroczystości w Kancelarii Premiera.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej,
za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni w czwartek zostali:

1.Pani Małgorzata Karolkowska- z Zespołu Szkół nr 12 z Gorzowa Wielkopolskiego
2.Pani Maria Urszula Urbanowicz – z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Suwałkach
3.Pani Anna Kaniszewska- z Przedszkola Publicznego w Połańcu

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej,
za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI odznaczeni zostali:

1. Pani Anna Niczyporuk z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku
2. Pan Krzysztof Jezierski – z Kuratorium Oświaty w Gdańsku –Delegatura w Tczewie
3. Pan Wojciech Józef Kalicki- z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Z. Herberta w Lublinie

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej,
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ odznaczeni zostali:

1. Pani Grażyna Kołogrecka-Dul – z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
2. Pani Mirosława Pietrzykowska – z Zespołu Szkół Nr 3 w Kutnie
3. Pani Maria Jolanta Karbowska – ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostródzie
4. Pani Ewa Gawińska- ze Szkoły Podstawowej nr 38 w Częstochowie
5. Pani Małgorzata Grajcar- ze Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” odznaczeni podczas czwartkowej uroczystości zostali:

1. Pani Urszula Bauer – z Kuratorium Oświaty w Katowicach
2. Pan Andrzej Bętkowski – z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
3. Pani Małgorzata Bolimowska – z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu
4. Pani Anna Bobrowska – z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy
5. Pani Agnieszka Bułak – z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miłakowie
6. Pan Grzegorz Grabski– z Zespołu Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
7. Pani Renata Jędrzejewska – z Kuratorium Oświaty w Kielcach
8. Pan Tadeusz Kucharski – z Chóru Dziecięcego „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”
9. Pani Renata Kulpińska-Fijoł – z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie
10. Pani Danuta Kwiatkowska- z Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wielkopolskim
11. Pan Kazimierz Mądzik– z Kuratorium Oświaty w Kielcach
12. Pani Marzanna Mróz– z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Gdyni
13. Pani Gabriela Piontek– z Kuratorium Oświaty w Katowicach
14. Pan Błażej Poboży– z Urzędu dzielnicy Bemowo
15. Pan Paweł Poszytek – z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
16. Pani Zofia Starownik – ze Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
17. Pan Zbigniew Talaga– z Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymali:

1. Pan Witold Anusiak– z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu
2. Pani Maria Baranowska– ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim
3. Pani Zofia Bentkowska-Sztonyk – ze Szkoły Podstawowej nr 6 we Wrocławiu
4. Pan Tomasz Brzeski– z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie
5. Pani Ewa Budziach – z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
6. Pani Małgorzata Górska – z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
7. Pan Marek Grefling – z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
8. Pani Maria Kolano-Pecyna – z Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
9. Pan Romuald Kubiciel – z Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu
10. Pani Krystyna Magierowska -Kasza – z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej
11. Pani Barbara Orłowska– ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach
12. Pani Anna Szczepanik – z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Dębicy
13. Pani Elżbieta Uziałło– ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim
14. Pani Jadwiga Waleczko – z Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku
15. Pani Bożena Zielińska – z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy
16. Pan Mariusz Zyngier – z Zespołu Szkól w Połańcu
17. Pan Krzysztof Żesławski – z Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu.

Wydarzenie w KPRM uświetnił występ Garwolińskiego Teatru Muzycznego “Od Czapy”, który wykonuje piosenki powstańcze i żołnierzy niezłomnych.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry