9 kwietnia 2018

Olimpiada Historyczna – finał z udziałem wiceministra edukacji

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN w poniedziałek, 9 kwietnia br. uczestniczył w finale 44. Olimpiady Historycznej, który odbył się w Gdańsku.

W eliminacjach centralnych wzięło udział 113 uczestników z całego kraju. Wyłonieni oni zostali w dwóch wcześniejszych etapach spośród grona blisko 3000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.

Wiceminister edukacji w swoim przemówieniu podkreślił jak ważną rolę pełni Olimpiada Historyczna w promowaniu zainteresowań historycznych uczniów oraz kształceniu ich społecznych postaw.

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN przekazał szczególne gratulacje laureatom i finalistom olimpiady. Podziękował także nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w pracę ze zdolnymi uczniami, dla których pasją jest historia.

Tytuł laureata 44. Olimpiady Historycznej przyznano 39 uczniom. Najlepszy wynik uzyskał Kamil Gryczyński z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

Wiceminister edukacji z uznaniem wypowiadał się również o pracy Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, działającego pod przewodnictwem prof. Stanisława Roszaka. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Kancelarii Sejmu wszyscy uczestnicy eliminacji centralnych wyjechali z Gdańska z atrakcyjnymi nagrodami.

Podczas finału olimpiady uczniowie pisali pracę pisemną, przygotowali analizę tekstu źródłowego oraz odbyli egzaminy ustne z wiedzy z wybranej specjalności. Jurorzy zgodnie podkreślili wysoki poziom tegorocznej edycji konkursu.

Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Komitet Główny Olimpiady Historycznej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.

Od wielu lat trzystopniowe eliminacje olimpijskie wyłaniają szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją i drogą do sukcesu. Rywalizacja na okręgowym i centralnym etapie jest dla uczestników okazją do dyskusji ze znanymi polskimi historykami, członkami Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, z których wielu to laureaci poprzednich edycji Olimpiady. Możliwość spotkania innych pasjonatów, sprawdzenia swojej wiedzy, uzyskania cennych nagród i otwartej drogi na wymarzone studia jest magnesem przyciągającym niezmiennie najlepszych miłośników historii ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.

Oto najlepsi finaliści:

I miejsce Kamil Gryczyński   z V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

II miejsce Michał Folęga z Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy w Warszawie

II miejsce Magdalena Kościółek z Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

II miejsce Kacper Kwiatek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Warszawie

III miejsce Karol Pawlak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku

III Mateusz Romańczuk z V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej

Zdjęcia: Krzysztof Manyś

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry