13 marca 2018

Olimpiada Statystyczna – finał z udziałem wiceministra Macieja Kopcia

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć we wtorek, 13 marca br. wziął udział w finale drugiej edycji Olimpiady Statystycznej 2017/2018.

W tegorocznych zmaganiach udział wzięło blisko 2 600 uczniów z ponad 300 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W centralnym etapie Olimpiady uczestniczyło 30 uczniów. Podczas wtorkowej uroczystości uhonorowani zostali uczniowie z najwyższymi wynikami w zawodach.

Wiceminister edukacji w swoim wystąpieniu podkreślił, że udział uczniów w zmaganiach konkursowych pozwala na doskonalenie umiejętności racjonalnego podejmowania decyzji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osobiście pogratulował najlepszym finalistom, podziękował ich nauczycielom i rodzicom, a także organizatorom za wspieranie uczniów zdolnych.

Obszary tematyczne Olimpiady Statystycznej obejmują m.in. metody i organizację badań statystycznych, analizę struktury, współzależności oraz dynamikę zjawisk masowych, podstawy rachunku prawdopodobieństwa oraz przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce i na świecie.

Organizatorem olimpiady jest Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Spośród uczestników w ramach trójstopniowej rywalizacji zostanie wyłonione grono 30 finalistów.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry