10 listopada 2016

Konkurs na stanowisko dyrektora i zastępcy dyrektora w Szkołach Europejskich (Luksemburg i Frankfurt)

Tabliczka na budynku MEN

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowisko dyrektora w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej we Frankfurcie.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załącznikach.

Terminy przesyłania ofert przez kandydatów przedłuża się do 18 stycznia 2017 r. (liczy się data wpływu), natomiast termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami zakwalifikowanymi do postępowania konkursowego ustala się na 23 stycznia 2017 r.

Zał. 1 – ogłoszenie o konkursie (Luksemburg)
Data: 2016-11-10, rozmiar: 58 KB
Zał. 2 – ogłoszenie o konkursie (Frankfurt)
Data: 2016-11-10, rozmiar: 58 KB
Zał. 3 – wzór oświadczenia
Data: 2016-11-10, rozmiar: 17 KB
Idź do góry