15 maja 2018

Podpisanie porozumienia między MEN a SGGW

Dzisiaj, tj. 15 maja br. w siedzibie SGGW podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

MEN reprezentowała Dyrektor Generalna Joanna Szczawińska. Ze strony SGGW umowę parafowali: Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z Gospodarką prof. dr hab. inż. Aleksander Lisowski oraz Dziekan Wydziału Technologii Drewna prof. dr hab. Krzysztof Krajewski.

Celem porozumienia jest integracja środowiska naukowo-badawczego z jednostkami administracji publicznej w zakresie współpracy na niwie ochrony nad zabytkami.

W ramach porozumienia studenci Wydziału Technologii Drewna, pod nadzorem wykładowców, będą mogli zdobywać w gmachu MEN praktyczne umiejętności związane z konserwacją obiektu. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej zyska stały i fachowy nadzór nad zabytkowym wyposażaniem gmachu.

MEN i SGGW zadeklarowały wspólne organizowanie – w ramach możliwości i obowiązujących regulacji prawnych – kursów, seminariów oraz konferencji naukowych związanych tematycznie z ich działalnością.

Współpraca będzie dotyczyła ponadto prowadzenia badań naukowych z udziałem potencjału kadrowego i wyposażenia technicznego obu stron, a także doskonalenia procesu kształcenia w SGGW i dostosowywania go do potrzeb współczesnej gospodarki.

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Informacji i Promocji

Idź do góry