24 sierpnia 2016

Podpisano porozumienie o współpracy MEN z Instytutem Pamięci Narodowej 

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska i Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek podpisali dziś list intencyjny o współpracy w dziedzinie edukacji.

W środowym wydarzeniu wziął także udział Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN.

Celem porozumienia jest wspieranie procesu doskonalenia zawodowego nauczycieli historii i przedmiotów humanistycznych. Obie instytucje będą także dążyły do aktywnego udziału młodzieży w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej.

– Dyrektorzy szkół i nauczyciele już od wielu lat korzystają z pomocy edukacyjnych wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu chcemy zacieśnić naszą współpracę – powiedziała Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Prezes IPN podkreślił, że działalność instytut widoczna jest w polskich szkołach od wielu lat i przynosi ona korzyści zarówno uczniom, jaki i nauczycielom.

– Obecność w szkołach to jedno z najważniejszych naszych zadań. To  właśnie tam realizujemy wiele projektów i działań, które mają na celu wzrost wiedzy historycznej młodego pokolenia – powiedział Jarosław Szarek, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Ważnym  celem porozumienia jest również włączenie się uznanych badaczy dziejów najnowszych Polski – pracowników IPN w proces powstawania podstaw programowych z przedmiotu historia oraz wiedza o społeczeństwie.

Ponadto obie instytucje deklarują otwartość i gotowość do poszukiwania i wpierania wszelkich nowatorskich form popularyzacji nauczania historii, dostosowanych do warunków zmieniającego się młodego pokolenia i szkoły.

W celu lepszej prezentacji najnowszych badań historyków Instytutu Pamięci Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej jest gotowe do współorganizowania konferencji i seminariów poświęconych ich prezentacji, a także przekazywania wyników badań naukowych szkołom i placówkom podległym.

Według danych jakimi dysponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej wynika, że licealiści wiedzą o najnowszej historii Polski zdecydowanie więcej niż uczniowie techników i szkół zawodowych. Dodatkowo badania pokazują, iż uczniowie interesują się historią XX wieku i lubią słuchać opowieści o tym okresie.

Z kolei z danych dotyczących badania absolwentów gimnazjum wynika, iż tylko nieliczna część radzi sobie z analizą tekstu z wykorzystaniem myślenia chronologicznego, wnioskowaniem w oparciu o źródła ikonograficzne, identyfikacją faktów historycznych i określaniem ich wzajemnych zależności w czasie. Aż 18% badanych absolwentów gimnazjum nie posiada kompetencji zapisanych formalnie w podstawie programowej dla szkół podstawowych. Uczniowie ci mieli deficyty w postaci właściwego przekładania dat rocznych na wieki i dostrzegania związków przyczynowo–skutkowych. Ich wyobrażenie na temat przeszłości ogranicza się raczej do wyspowych, fragmentarycznych skojarzeń.

O nauczaniu historii w szkołach i przyczynach małej znajomości historii przez uczniów mówił Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN. Wiceminister edukacji podkreślił ogromną rolę IPN w kształtowaniu wiedzy historycznej wśród młodych ludzi. Przypomniał także organizowane przez Instytut warsztaty edukacyjne dla nauczycieli.

– Bardzo wysoko oceniam dotychczasowe działania IPN z zakresu działań edukacyjnych. Nie wyobrażam sobie na przykład nauczania o historii PRL bez korzystania z tek edukacyjnych wydawanych przez Instytut – powiedział wiceminister Maciej Kopeć.

Z danych wynika również, że wielu nauczycieli zainteresowanych wprowadzaniem metod sprzyjających kształtowaniu umiejętności uczniów narzeka na brak odpowiednich narzędzi wsparcia w postaci nie tylko zadań, ale również scenariuszy lekcji. Instytut Pamięci Narodowej, ze swoimi terenowymi badaniami prowadzonymi w oddziałach i delegaturach ma duże doświadczenie w zakresie odkrywania, dokumentowania i popularyzowania wiedzy potrzebnej nauczycielom historii na wszystkich szczeblach edukacyjnych.

Szczegółowy podział kompetencji i zadań pomiędzy MEN a IPN zostanie zapisany
i wypracowany w karcie zadań w toku szczegółowych ustaleń.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Idź do góry