19 września 2018

„Podstawy polityki młodzieżowej” – zapraszamy do udziału w bezpłatnym kursie

Uczniowie siedzą przy komputerachFot. Photogenica

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie on-line „Podstawy polityki młodzieżowej”, który organizuje Partnerstwo Unii Europejskiej i Rady Europy. Kurs potrwa od 8 października do 18 listopada 2018 r. Będzie on prowadzony w języku angielskim w wymiarze 4 godzin tygodniowo.

Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, ale jest skierowane przede wszystkim do
twórców polityk młodzieżowych na różnych szczeblach, pracowników i liderów młodzieżowych, młodzieżowych organizacji pozarządowych oraz naukowców zajmujących się młodzieżą.

Uczestnicy kursu poznają podstawowe elementy polityki młodzieżowej (opracowanie, wdrożenie, ewaluacja) oraz jej wpływ na życie młodych ludzi. Będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób polityka umożliwia młodym ludziom bycie aktywnymi obywatelami, czy też jak wspierać młodych ludzi w społeczeństwie, umożliwiać im realizowanie swoich aspiracji oraz wykorzystywanie potencjału.

Celem przedsięwzięcia jest także zachęcenie do zapoznania się z koncepcjami polityki młodzieżowej promowanej przez Radę Europy i Unię Europejską.

Zapisy na kurs odbywają się na stronie https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-youth-policy.

Idź do góry